Analytikerkommentar på PM – Bestic får beviljat patent i Kina2018-04-19

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade den 18 april att deras produkt Bestic® (”Bestic”), ett äthjälpmedel som ökar användarens självständighet, har fått beviljat patent i Kina.

Med ett beviljat patent för Bestic skyddas produkten och Camanio Care på en av världens största marknader för välfärdsteknologi. I pressmeddelandet framgår marknadsdata hämtat från EU-projektet SILVER, som säger att 0,2 % av den vuxna befolkningen får hjälp att matas. Enbart i Kina, som består av cirka 1,4 miljarder människor (vilket då innefattar alla åldrar), kan det röra sig om fler än 2 miljoner vuxna människor i behov av assistans kring måltidssituationen.

Med Bestic kan användare med nedsatt funktion, eller saknad av funktion i armar eller händer, få assistans vid måltiden. Bestic möjliggör för personer som tidigare behövt hjälp att bli mer självständiga. Det kan t.ex. vara personer med neurologiska diagnoser som stroke, MS, Parkinsons, ALS eller personer som lider av reumatism, ryggmärgsskador m.m. DALY (Disability-Adjusted Life Years) är ett mått på framtida strömmar av friska levnadsår en person skulle få givet full levnadsålder, men som går förlorade till följd av en sjukdom eller skada. Enligt WHO (2006) utgjorde neurologiska sjukdomar 6,3 % av världens totala DALY:s. Via en robotliknande arm kan användaren själv styra takten och vilken matbit som väljs.

Patentet som Camanio Care beviljats räcker i 10 år. Såhär sa Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care, i samband med pressmeddelandet:

”Med patentskyddet på plats nu även i Kina känner vi oss trygga med vår patentstrategi som handlar om att prioritera de marknader som har störst potential. Nu har vi möjlighet att svara upp mot det stora intresse som finns för Bestic på både den kinesiska och hela den asiatiska marknaden.”

Presentation med VD Catharina Borgenstierna samt vinner Rising Star 2018

Camanio Care medverkade tidigare på en investerarkväll med Aktiespararna. Kvällen hade flera besökare och Catharinas presentation spelades också in på video, se presentationen HÄR.

Idag (2018-04-19) kommunicerade även Camanio Care att Swecare tilldelat Camanio Care Rising Star Award 2018, vilket är ett pris som delas ut till unga snabbväxande företag inom vårdsektorn. Såhär beskrivs priset Rising Star:

Rising starpriset vänder sig till mindre bolag i inledningen av sin internationaliseringssatsning som med små medel, stort engagemang och ”fighting spirit” utmärkt sig under året. Bland kriterierna ingår att bolaget ska en innovativ produkt eller tjänst med ursprung i Sverige som bedöms ha potential för framgång på den globala marknaden. De ska ha lyckats göra avtryck på någon internationell marknad och även utmärkt sig genom att både utnyttja chanserna som erbjuds inom Swecares nätverk, men även bidragit med att dela med sig av egna erfarenheter och kunskap för att hjälpa andra.

Att erhålla priset bidrar till att stärka Camanio Care som bolag och kan fungera som informationsspridning mot olika aktörer i marknaden.

 

Nedan följer vår sammanfattade syn på Camanio Care som en investering idag:

  • 20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. En större andel åldrande befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om den innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.
  • Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer ske, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.
  • En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. Camanio Care värderas idag till omkring 30 MSEK (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad kan Bolaget växa exponentiellt.

 

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn. Bolaget noterades på AktieTorget våren 2017.

Läs vår aktieanalys