Analytikerkommentar på PM – Ayima skriver nytt avtal med ett ledande telekomföretag2018-11-28

Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 28 november 2018 att Bolaget har tecknat ett avtal värt 3 MSEK på den amerikanska marknaden.

Nytt avtal med ledande telekomföretag

Idag tillkännagav Ayima ett nytt avtal med ett ledande telekomföretag på den amerikanska marknaden. Avtalet är, under de inledande 12 månaderna, värt minst 3,0 MSEK med möjlighet till förlängning. Bolaget har än så länge under 2018 presenterat nya avtal på den nordamerikanska marknaden till ett värde om 35,4 MSEK. Poängteras bör att Ayima endast annonserar större avtal, varför den faktiska siffran kan vara högre. Det totala presenterade avtalsvärdet för 2018 uppgår nu till 57,1 MSEK. Detta medför att den nordamerikanska marknaden nu är den marknad där Bolaget ser högst tillväxt, vilket enligt Analyst Groups uppfattning är helt planenligt. Sammanfattningsvis kan det konstateras att dagens avtal är ännu ett steg i rätt riktning vad gäller Ayimas ambitioner att bli en etablerad aktör i Nordamerika.

Analyst Groups sammanfattade syn på Ayima som investering

Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har genom tidigare förvärv av LeapThree ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring. Omsättningen efter nio månader 2018 överstiger helårsomsättningen för 2017, och under Q3-18 nådde Bolaget lönsamhet. Framöver väntas den nordamerikanska marknaden driva tillväxt, där avtalsvärdet hittills i år uppgår till 32,4 MSEK. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 273,6 MSEK och ett EBIT-resultat om 14,5 MSEK år 2019. Vid ett sådant resultat handlas Bolaget i dagsläget till P/S 0,5x och EV/EBIT 9,2x 2019E. Baserat på en likaviktad DCF-och peer-värdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 32,3 SEK, vilket motsvarar en uppsida om 39,3 %.

Läs aktieanalys

Om Ayima

Ayima är ett konsultföretag som erbjuder sina kunder strategier, metoder och tjänster relaterade till digital marknadsföring. Bolaget har i dagsläget ett antal affärsområden, där de största är  Search Engine Optimization (SEO), Paid Media och Digital  Analytics. Ayima har utvecklat flera avancerade system och stödfunktioner för sökmotoroptimering, Pay Per-Click och för marknadsföring via sociala medier. I dagsläget är Bolaget verksamma i Storbritannien, Nordamerika och Sverige, men Bolagets kunder är i många fall globalt verksamma. Ayima noterades på Spotlight Stock Market under maj 2017 och är sedan september 2018 noterade på First North Stockholm.