Analytikerkommentar på PM – Ayima redovisar försäljning för november2018-12-07

Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 6 december 2018 att den preliminära försäljningen för november uppgick till 13,1 MSEK.

Kommentar – Försäljningssiffror

Idag publicerade Ayima sin månatliga försäljningsrapport för november. Försäljningen uppgick till 13,1 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24,8 % jämfört med samma period förra året (10,5 MSEK). Under perioden januari-november har omsättningen nu ökat från 118,0 MSEK 2017 till 170,0 MSEK 2018, vilket motsvarar en ökning om 44 %. Fortsättningsvis ligger Bolagets fokus på att upprätthålla den positiva tillväxttrenden under 2018 och 2019.

November är en säsongsmässigt svag månad för Ayima, vilket också blev tydligt 2017 då Bolaget i oktober månad redovisade en försäljning om 15,5 MSEK, medan försäljningen för november uppgick till 13,1 MSEK. Omsättningen för november var dock sämre än Analyst Groups estimat om drygt 17,6 MSEK.

Ayima har goda förutsättningar för att fortsätta sin tillväxtresa framöver. Bolaget har hittills i år uppnått 130 % av 2017 års omsättning och med ett presenterat avtalsvärde om 60,1 MSEK i år ser 2019 ut att bli det bästa i Ayimas historia. Givet att Bolaget fortsätter sin tillväxtresa finns möjligheter att Ayima når lönsamhet under 2019E. Baserat på Analyst Groups estimat för värderas Ayima i dagsläget till EV/EBIT 9,7x på 2019 års estimat vilket, givet Bolagets tillväxtförutsättningar, anses billigt.

Analyst Groups sammanfattade syn på Ayima

Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har genom förvärvet av LeapThree ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring. Omsättningen efter tio månader 2018 överstiger helårs-omsättningen för 2017, och under Q3-18 nådde Bolaget lönsamhet.  Framöver väntas den nordamerikanska marknaden driva tillväxt, där avtalsvärdet hittills i år uppgår till 35,4 MSEK. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 273,6 MSEK och ett EBIT-resultat om 14,5 MSEK år 2019. Baserat på en likaviktad DCF-och peer-värdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 32,6 SEK, motsvarande en uppsida om 48,2 %.

Läs aktieanalys

Om Ayima

Ayima är ett konsultföretag som erbjuder sina kunder strategier, metoder och tjänster relaterade till digital marknadsföring. Bolaget har i dagsläget ett antal affärsområden, där de största är  Search Engine Optimization (SEO), Paid Media och Digital  Analytics. Ayima har utvecklat flera avancerade system och stödfunktioner för sökmotoroptimering, Pay Per-Click och för marknadsföring via sociala medier. I dagsläget är Bolaget verksamma i Storbritannien, Nordamerika och Sverige, men Bolagets kunder är i många fall globalt verksamma. Ayima noterades på Spotlight Stock Market under maj 2017 och är sedan september 2018 noterade på First North Stockholm.