Analytikerkommentar på PM – Ayima rapporterar ökad försäljning om 37,5 % per oktober, 46 % YTD2018-11-06

Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 6 november 2018 att försäljningen för oktober uppgick till 15,5 MSEK.

Kommentar – Försäljningssiffror

Idag publicerade Ayima sin månatliga försäljningsrapport för oktober. Försäljningen uppgick till 15,5 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 37,5 % jämfört med samma period förra året (11,3 MSEK). Under årets första 10 månader har omsättningen nu ökat från 109,3 MSEK 2017 till 156,7 MSEK 2018, vilket motsvarar en ökning om 46 %. Fortsättningsvis ligger Bolagets fokus på att upprätthålla den positiva tillväxttrenden under 2018 och 2019.

Oktober är en säsongsmässigt svag månad för Ayima, vilket också blev tydligt 2017 då Bolaget i september månad redovisade en försäljning om 18,6 MSEK, medan försäljningen för oktober uppgick till 11,5 MSEK. I relativa tal ökade dock omsättningen i oktober 2018 med 37,5 %, vilket är mer än i september 2018 då omsättningen ökade med 24 % jämfört med samma period 2017. I helhet är den presenterade omsättningen för oktober i linje med Analyst Groups estimat och inga estimatjusteringar anses nödvändiga.

Ayima har goda förutsättningar för att fortsätta sin tillväxtresa framöver. Bolaget har hittills i år uppnått 120 % av 2017 års omsättning och med ett presenterat avtalsvärde om 57,1 MSEK i år ser 2019 ut att bli det bästa i Ayimas historia. Givet att Bolaget fortsätter sin tillväxtresa finns möjligheter att Ayima når lönsamhet under 2019E. Baserat på Analyst Groups estimat för Ayima värderas de i dagsläget till EV/EBIT 9,7x på 2019 års estimat vilket, givet Bolagets tillväxtförutsättningar, anses av Analyst Group som billigt.

Vi har ställt några frågor till VD Mike Jacobson i samband med pressmeddelandet

Today you announced sales of 15,5 MSEK for October, a 37,5 % increase since last year. Furthermore, each month this year you have announced more than a 20 % increase in revenue. What is the key to your success?

A decent proportion of the growth this year has come from the newer office in San Francisco – we have won some very large clients from that office, which is focussing on the old-school silicon valley tech companies. It comes down to our reputation in our sector, as well as that of our people who are the best in the business.

Other than that, we focus on the fundamentals, which means doing a great job for our clients and keeping them happy month after month, year after year. It is easy to grow the business if we rarely ever lose a client.

Would you describe the drop in sales compared to september as a seasonality? If yes, why?                                                                                                                                

In general we don’t have seasonality because most of our contracts are fixed monthly retainers. However the last couple of years some of our newer paid media clients have planned massive global campaigns in the 3rd quarter and spent a large proportion of their annual budgets in a short space of time, so it does appear that some seasonal trend is appearing. I think as we grow more, that will become less and less as the revenue is spread over more customers.

What will be your primary focus for the remaining part of 2018 and going in to 2019?

It seems that what we are doing at the moment in terms of generating revenue growth is working well, so the goal will be to maintain that momentum and allow the growth rate to continue for the long term. Of course the bigger we are, the harder it will be to maintain the same percentage growth so we may invest more into our sales and marketing team to help make that happen. Also we are extremely focussed on properly integrating the new acquisition (LeapThree) into the Ayima team and preparing a solid strategy for cross-selling and growing that part of the business as the potential there is massive.

Analyst Groups sammanfattade syn på Ayima

Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har genom tidigare förvärv av LeapThree ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring. Omsättningen efter tio månader 2018 överstiger helårsomsättningen för 2017, och hittills i år uppgår omsättningsökningen per oktober 2018 till 45,9 % jämfört med samma period förra året. Framöver väntas den nordamerikanska marknaden driva tillväxt, där avtalsvärdet hittills i år uppgår till 32,4 MSEK. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 273,6 MSEK och ett EBIT-resultat om 14,5 MSEK år 2019. Vid ett sådant resultat handlas Bolaget i dagsläget till P/S 0,5x och EV/EBIT 9,2x 2019E. Baserat på en likaviktad DCF-och peer-värdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 32,3 SEK, vilket motsvarar en uppsida om 39,3 %.

Läs aktieanalys

Om Ayima

Ayima är ett konsultföretag som erbjuder sina kunder strategier, metoder och tjänster relaterade till digital marknadsföring. Bolaget har i dagsläget ett antal affärsområden, där de största är Search Engine Optimization (SEO), Paid Media och Digital Analytics. Ayima har utvecklat flera avancerade system och stödfunktioner för sökmotoroptimering, Pay Per-Click och för marknadsföring via sociala medier. I dagsläget är Bolaget verksamma i Storbritannien, Nordamerika och Sverige, men Bolagets kunder är i många fall globalt verksamma. Ayima noterades på Spotlight Stock Market under maj 2017 och är sedan september 2018 noterade på First North Stockholm.