Analytikerkommentar på PM – Ayima genomför företrädesemission om 13,6 MSEK, garanterad till 85 %2019-04-01

Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) meddelade i fredags den 29 mars 2019 att Bolaget kommer genomföra en företrädesemission i syfte att stärka balansräkningen och möjliggöra framtida tillväxt.

 

Kommentar – Företrädesemission

Ayima meddelade i fredags att Bolaget avser att göra en företrädesemission om 13,6 MSEK, garanterad till 85 %, motsvarande cirka 11,6 MSEK. Ayima bedömer att pågående kostnadseffektiviseringar kommer bidra till ett positivt resultat redan under Q2-19, och förväntar sig god utveckling därefter. Företrädesemissionen syftar därmed till att att stärka balansräkningen, möjliggöra potentiella förvärv och investera i Bolagets framtida tillväxt. Teckningskursen uppgår till 14 SEK per aktie.

Analyst Groups uppfattning är att även om emissioner sällan är att föredra, så visar ledningen, med högt insynsägande, att Ayima arbetar långsiktigt och är beredda att ta kortsiktiga smällar i syfte att bidra till aktieägarvärde på lång sikt. Våra förväntningar är att pengarna som emissionen inbringar kommer bidra till att skapa en positiv utveckling, där god lönsamhet förväntas vara i fokus.

Analyst Groups sammanfattade syn på Ayima

Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har genom förvärvet av LeapThree ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring. För helåret 2018 presenterade Bolaget en omsättningsökning om 41 %, och givet framtida besparingar förväntas Ayima åter nå lönsamhet under Q2-19. Framöver väntas tillväxt härstamma från både Storbritannien och Nordamerika, där Bolagets presenterade avtalsvärde hittills i år uppgår till 11,0 MSEK. I ett Base scenario estimeras ett EBIT-resultat om 11,9 MSEK år 2019. Baserat på en likaviktad DCF-och peer-värdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 26,8 SEK.

Om Ayima

Ayima AB är ett konsultföretag som erbjuder sina kunder strategier, metoder och tjänster relaterade till digital marknadsföring. Bolaget har i dagsläget ett antal affärsområden, där de största är  Search Engine Optimization (SEO), Paid Media och Digital  Analytics. Ayima har utvecklat flera avancerade system och stödfunktioner för sökmotoroptimering, Pay Per-Click och för marknadsföring via sociala medier. I dagsläget är Bolaget verksamma i Storbritannien, Nordamerika och Sverige, men Bolagets kunder är i många fall globalt verksamma. Ayima noterades på Spotlight Stock Market under maj 2017 och är sedan september 2018 noterade på First North Stockholm.