Analytikerkommentar på PM – Alzinova inleder GLP-toxikologistudie2018-02-28

Alzinova AB (“Alzinova” eller “Bolaget”) meddelar idag att de inleder GLP-toxikologistudie på vaccinet ALZ-101.

GLP-Toxikologistudien är det sista skedet för ALZ-101 innan vaccinet kan testas i människor. Resultatet från studien väntas komma i oktober 2018. Per Wester kommenterar att de ser goda förutsättningar för att inleda klinisk fas 1 under 2018, vilket är i linje med vad Bolaget kommunicerat tidigare. Alzinova fortsätter således att följa de tidsplaner de kommunicerar, något de gjort sedan noteringen 2015 och något Analyst Group ser mycket positivt på. Givet goda resultat från toxikologistudien och att Bolaget inleder fas 1 under 2018 kommer intresset för deras verksamhet öka väsentligen från flertalet intressenter. Kombinationen av att Alzinova följer kommunicerade tidsplaner och att de finns goda förutsättningar för att inleda fas 1, talar för en uppvärdering under 2018.

I pressmeddelandet berättade Per Wester, VD på Alzinova, följande:

“Det känns fantastiskt att vi nu inleder GLP-toxikologistudien för vaccinet, ALZ-101. En framgångsrikt genomförd studie är en av de absolut viktigaste prekliniska milstolparna som varje läkemedelskandidat måste nå. Förutsatt att allt fortsätter enligt plan är förutsättningarna mycket goda att vi kommer inleda den kliniska studien i år.”

 

2018-02-27 publicerades Alzinovas bokslutskommuniké och vi kommer inom kort publicera en uppdaterad analys. Nedan följer en sammanfattning av hur vi på Analyst Group ser på Aliznova som investering.

  • Uppskattad adresserbar marknad om 439 miljoner människor 2026

Risken för Alzheimers börjar primärt efter 65 års ålder och ökar exponentiellt därefter. Alzinova har patent i Europa (24 länder), USA, Kanada, Australien, Kina och Japan. I ett Base-scenario antas Bolagets vaccin nå marknaden 2026. Den adresserbara befolkningsmängden i länderna Bolaget har patent i estimeras uppgå till cirka 439 miljoner personer 2026.

  • Ledning och styrelse med både kommersiell och teknisk erfarenhet

Bolagets VD, Per Wester, har tidigare erfarenhet som VD på Mundipharma som bedriver ett internationellt globalt nätverk för läkemedelsmarknaden. Vidare har styrelseordförande, Björn Larsson, över 25 års erfarenhet från marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i läkemedelsbranschen genom befattningar på bl.a. AstraZeneca, Novo Nordisk och Medtronic. 2017 tilldelades styrelseledamot Jan Holmgren priset Sabin Gold Medal som inom vaccinforskningen kallas för deras egna Nobelpris.

  • Värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK

Alzinova antas i fas 2 utlicensiera läkemedelskandidaten ALZ-101 och erhålla milestones samt royaltyintäkter om vaccinet når marknaden. Alzinovas kassaflöden från en sådan intäktsmodell värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK i ett Base-scenario.

  • Påtaglig risk att misslyckas med kliniska faser och inte nå marknaden

Mellan 2002 och 2012 lyckades endast 1 av 244 läkemedelskandidater inom Alzheimersforskningen få läkemedelsgodkännande. Alzinova väntas påbörja klinisk fas 1 under 2018. De kliniska kostnaderna för denna fasen estimeras till ungefär 40 MSEK. Vi bedömer att Bolaget kommer behöva stärka kassan via ny kapitalanförskaffning.

Om Alzinova

Alzinova AB (”Alzinova” eller ”Bolaget”) är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling mot Alzheimers sjukdom. Bolaget grundades 2011 av MIVAC Development tillsammans med Torleif Härd, Anders Sandberg och GU Ventures. Alzinova har utvecklat teknologin AβCC, vilken möjliggör framställning av ett vaccin mot Alzheimers. Vidare kan teknologin användas för att framställa ett diagnosverktyg mot Alzheimers.

Läs vår aktieanalys