Analytikerkommentar på PM – ACM vinner uppdraget som Digital Signage-partner för AMF Fastigheters retailkoncept The Lobby2018-03-26

A City Media AB (”ACM” eller ”Bolaget”) meddelade den 21 mars 2018 att de utsetts till en av AMF Fastigheters strategiska partners i framtagandet av det nya butikskonceptet The Lobby.

I pressmeddelandet framgår att AMF Fastigheter idag har 5 köpcentrum i centrala Stockholm. The Lobby är företagets tolkning av framtidens butik och konceptet beskrivs som en marknadsplats där varumärken och konsumenter möts sömlöst i gränslandet mellan fysisk handel och e-handel.

The Lobby är ett känt samtalsämne inom Retailbranschen och konceptet har under tiden det utvecklats fått stor uppmärksamhet. I en artikel från februari 2018 publicerad i Dagens Industri beskrivs konceptet som ”[…] ett livsstilsmagasin som varje månad byter innehåll. Och där den klassiska butikshandeln möter den digitala.”. Tanken med konceptet är att varumärken tillfälligt ska kunna marknadsföras under en viss period, t.ex. 1-3 månader. Fördelen med The Lobby är att all inredning och strukturella förutsättningar finns på plats, till skillnad från traditionell ”pop-up” där man varje gång måste designa, implementera, installera och därefter nedmontera. Det digitala konceptet blir betydligt mycket mer flexibelt, vilket gynnar egentligen alla parter.

I samband med pressmeddelandet kontaktade vi Jonas Glad på ACM, och passade på att ställa två frågor:

Kan du berätta lite mer om The Lobby och hur man ska se på detta som investerare?

The Lobby ska vara som en ”Playground” för framtidens retail. AMF Fastigheter äger flera platser, till vilka vi ser möjligheten att konceptet skulle kunna kopieras, men värdet för ACM idag är det enorma markandsföringsvärdet som det ger oss. Inom mediabranschen är konceptet The Lobby känt och attraherar flera välkända och stora aktörer. Nätverket omkring konceptet är stort och att vi nu i högre grad kan bli ”top of mind” kan leda till intressanta dialoger vilket i förlängningen kan resultera i ökad försäljning. Som investerare tycker jag att man ska se detta som ett stort PR-värde för ACM, det viktiga för oss nu är inte att bredda konceptet, utan att vi får ett väldigt stort marknadsföringsvärde.

Erhåller ACM några intäkter för denna inledande fas? Om ja, vem är det ni erhåller intäkter från? AMF Fastigheter?

Jag kan inte ge några exakta värden, men det finns intäkter som tillfaller oss. Men jag vill förtydliga att värdet för oss är att bygga vidare på vårt varumärke och att det i förlängningen kan öka vår försäljning. Det här är således strategiskt viktigt för oss och har varit en del av vår plan inför året. AMF valde oss som partner för The Lobby, vilket vi ser som ett tecken på att våra erbjudanden inom Digital Signage är slagkraftiga. AMF siktar på att utveckla framtidens retail och väljer att arbeta med oss.


Hur vi ser på ACM som investering

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och fler förvärv bäddar för en ljus framtid. 2018 prognostiseras ACM omsätta ca 184 MSEK, motsvarande en tillväxt om 50 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 11 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett potentiellt värde om 180 kr per aktie.

  • Marknaden för utomhusreklam förväntas fortsätta växa

Medieinvesteringar i utomhusreklam på den svenska marknaden uppgick till 1 436 MSEK 2016, en ökning om 15,6 % gentemot 2015. Anledningen till att digital utomhusreklam är attraktivt är dess genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att rörlig (digital) utomhusreklam uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att storformatsreklam beskådas en längre tid.

  • AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska spridning och stärkt produktportföljen. Under februari förvärvades Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom förvärv tillkommer omsättningsbidrag och gjorda förvärv är även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan Bolaget koordinera marknadsförings-kampanjer åt stora kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

  • Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till drygt 600 MSEK (exkl. Prego Media AS). 2017 omsatte Bolaget ca 122 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att generera betydligt större omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen och All in Media, vilka förvärvades under 2016, har integrerats väl och synergieffekter har setts senaste två kvartalen. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.

  • Måste fortsätta förvärva nya kunder

ACM är fortfarande en relativt liten aktör på en fortfarande omogen marknaden. Inom Retail Tech är ACM möjligtvis inte den självklara partnern i dagsläget och måste därmed arbeta hårt för att finna nya kunder och växa sin etablerade kundbas. ACM är lönsamma, vilket minskar den finansiella risken.


OM ACM

AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år i branschen utökat med ytterligare ett affärsområde – ”Retail Tech”. Retail Tech hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Retail Tech har bolaget två huvudinriktningar: ”Digital signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

Läs vår aktieanalys