Analytikerkommentar på PM – ACM vinner digital-signage order om 8,8 MSEK2018-03-08

A City Media AB (”ACM” eller ”Bolaget”) meddelade den 6 mars 2018 att de vunnit en upphandling med Skruf Snus AB (”Skruf Snus”) gällande leverans av digital signage.

Ordern avser 1 100 skärmar till ett värde om 8,8 MSEK

Skruf Snus har tagit fram ett nytt koncept för snuskylar med integrerade digitalskärmar. ACM kommer att leverera ca 1 100 skärmar, inklusive mjukvara och konfiguration, där utrullning ska ske i hela Sverige under 2018 med start i maj. Skärmarna levereras med ACM:s senaste utvecklade mjukvara ”ACM RetailHub”, vilket är en molnbaserad lösning som ger köparen större möjlighet att skapa relevanta och optimerade budskap i butik.

För ACM uppgår det totala ordervärdet till 8,8 MSEK. I relation till omsättningen 2017 om 122 MSEK så motsvarar det 7 %.

Investeringspitch

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och fler förvärv bäddar för en ljus framtid.

  • ACM har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska spridning och stärkt produktportföljen. Under februari 2018 förvärvades Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom förvärv tillkommer omsättningsbidrag och gjorda förvärv är även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan Bolaget koordinera marknadsföringskampanjer åt stora kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

  • Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till drygt 600 MSEK. 2017 omsatte Bolaget ca 122 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att generera betydligt större omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen och All in Media, vilka förvärvades under 2016, har integrerats väl och synergieffekter har setts senaste två kvartalen. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.

  • Måste fortsätta förvärva nya kunder

ACM är fortfarande en relativt liten aktör på en fortfarande omogen marknaden. Inom Retail Tech (tidigare Creative) är ACM möjligtvis inte den självklara partnern i dagsläget och måste därmed arbeta hårt för att finna nya kunder och växa sin etablerade kundbas. ACM är lönsamma, vilket minskar den finansiella risken.

Vi kommer snart publicera en uppdaterad analys

I vår analys som publicerades under november 2017 prognostiserade vi att ACM skulle fortsätta växa under 2018 och nå en omsättning om 155 MSEK, med en EBITDA-marginal om 20 %. Givet den valda målmultipeln EV/EBITDA 11 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhölls ett potentiellt värde om 175 kr per aktie på 2018 års prognos.

Då var inte det förvärv som nyligen annonserades av Prego Media AS känt, och inte heller de faktiska räkenskaperna för fjärde kvartalet 2017. Vi kommer justera upp vår försäljningsprognos för 2018 och således uppdatera värderingen av ACM i den analys som inom kort kommer publiceras.

I samband med publicering av analysen kommer vi även presentera en djupdykning i ACM:s orderläge och hur vi ser på orderboken inför 2018.

 

OM SKRUF SNUS AB

Skruf Snus är Sveriges näst största snustillverkare. Företaget har sedan hösten 2003 tillverkat och sålt snusprodukter på den svenska marknaden under varumärkena Skruf, Knox och Smålands. Numera ingår Skruf Snus i koncernen Imperial Tobacco Group (ITG).

2014 blev Skruf ”Årets företag” i Sävsjö kommun, där produktionen sker, samt placerade sig på Veckans Affärers lista över Superföretag.

 

OM ACM

AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år i branschen utökat med ytterligare ett affärsområde – ”Retail Tech”. Retail Tech hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Retail Tech har bolaget två huvudinriktningar: ”Digital signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.