Analytikerkommentar på PM – ACM erhåller ytterligare media-order2018-09-26

AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) meddelade den 24 september 2018 att deras norska dotterbolag Prego Media AS erhållit en media-order om 1,6 MNOK.

Ordern kommer att avräknas fram till årsskiftet 2018/2019 med start i september. Anders Axelsson, VD på ACM, säger följande i samband med pressmeddelandet:

”Kunden vi erhållit ordern ifrån är en stor aktör som investerar miljontals kronor årligen på marknadsföring inom OOH (Out-of-home). Ordern avser den nya mediekanalen “Handles” innebärande reklam på kundvagnar i livsmedelsbutiker. Att Prego Media visar upp att de kan leverera medielösningar som attraherar stora annonsörer finner jag mycket glädjande och är ett bevis på att de är redo att ta marknadsandelar och att vi gjort ett bra förvärv”

I pressmeddelandet framgår inte vem kunden är, men för den nyfikne och något spekulativa rekommenderar vi att kolla in Prego Medias Facebook-sida. Den 24 september, samma dag som pressmeddelandet offentliggjordes, publicerade nämligen Prego Media följande bild i sitt Facebook-flöde:

Vi utvecklar inte ytterligare utan låter bilden tala för sig. Intressant att nämna är att affärsområdet Handles finns i över 840 aktiva butiker vilket innebär ca 55 000 kundvagnar där analog reklam monteras på vagnarnas handtag. Det är ca 1 miljon kunder som handlar i deras butiker dagligen vilket möjliggör stor exponering. Även om ordervärdet inte sticker ut, ser vi positivt på att Prego erhåller ytterligare en media-order.

Om Prego Media AS

Prego Media är ett medieföretag bestående av personer med många års erfarenhet inom mediebranschen, både på annons- och mediasidan. Bolaget är en dynamisk utmanare på OOH-marknaden vars främsta mål är att erbjuda riktade och kostnadseffektiva lösningar till sina kunder. Prego Media erbjuder för närvarande sex olika mediekanaler, där flertalet kan användas i samverkan med varandra för att uppnå en effektiv medieblandning.

Analyst Groups sammanfattade syn på ACM som investering 

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och fler förvärv bäddar för en ljus framtid. 2018 prognostiseras ACM omsätta ca 175 MSEK, motsvarande en tillväxt om >40 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA omkring 12 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, erhålls ett potentiellt värde om 180 kr per aktie i ett Base scenario.

Läs aktieanalys

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.