Analytikerkommentar på PM – ACM erhåller order från Akademibokhandeln – kan komma att skalas upp kraftigt2018-10-23

AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) meddelade den 22 oktober 2018 att de tecknat ett Digital Signage-avtal med Akademibokhandeln. Avtalet innebär att ACM ska rulla ut digitala skärmar åt Akademibokhandeln som har ca 100 butiker över hela Sverige.

Avtalet är exklusivt och är ett s.k. Digital Signage-avtal, vilket innebär att ACM ska etablera digitala skärmar i bokkedjans butiker. Ordervärdet idag uppgår till 2,8 MSEK och uppskattas rullas ut under perioden november 2018 – januari 2019.

Vad vi anser är mest intressant är att avtalet har en potential att innefatta samtliga av Akademibokhandelns 100 butiker, något nuvarande order inte gör. Det framgår inte hur många butiker nuvarande order omfattar men vi antar att det är ett mindre antal. Vi drar den slutsatsen dels då ordervärdet om 2,8 MSEK är relativt lågt, dels då vi antar att Akademibokhandeln först vill testa ACM:s produkter och tjänster för att därefter rulla ut mer storskaligt. Vi anser att det är tänkbart att Akademibokhandeln, givet lyckad etablering, kan komma att rulla ut ACM:s Digital Signage-erbjudande i hela kedjan under 2019. Det skulle i sådana fall innebära en betydande omsättning för ACM, något vi såklart ser positivt på.

Vi förstår det även som att Akademibokhandeln har varit i förhandling med flera konkurrerande aktörer till ACM, men att ACM stod som slutlig vinnare av upphandlingen. Såhär sa Monica Cassel, affärsområdeschef för Retail Tech på ACM, i samband med pressmeddelandet:

”Avtalet visar också på styrkan av de satsningar vi gjort inom affärsområdet, då vi i upphandlingen vunnit över flera av våra större konkurrenter.”

Köprekommendation av ACM i Börsveckan

Igår (22/10) publicerade även Börsveckan sina senaste aktietips där tidningen satte en köprekommendation av ACM. Aktien lyfte på nyheten, och vi ser positivt på att både SVD Börsplus och Börsveckan likt Analyst Group ställer sig positiva till ACM.

Analyst Groups sammanfattade syn på ACM som investering 

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och fler förvärv bäddar för en ljus framtid. 2018 prognostiseras ACM omsätta ca 175 MSEK, motsvarande en tillväxt om >40 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA omkring 12 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, erhålls ett potentiellt värde om 180 kr per aktie i ett Base scenario.

Läs aktieanalys

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.