Analytikerkommentar på Josab ”Aktien har rusat kraftigt på Kina-nyhet”2019-01-25

Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) har under den senaste veckan fortsatt informera marknaden om flera intressanta händelser, där vi anser att informationen om Kina är särskilt intressant. Följande är en sammanfattning och vår kommentar.

Godkänt tekniktest i Kina – förhandling om licensavtal påbörjas och aktien rusar

Josab har erhållit ett officiellt godkännande av utförda tester i Kina med Josabs Aqualite-baserade ekologiska vattenreningsteknik. Josab har i samband med bekräftelsen av testresultatet fått en formell förfrågan, från Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd, att påbörja förhandlingar kring ett exklusivt licensavtal, gällande Aqualite-teknologin för den kinesiska marknaden. Parterna har som målsättning att signera ett MoU avseende innehållet i dessa förhandlingar, och direkt efter det kinesiska nyåret påbörja den legala processen med att färdigställa ett licensavtal.

Det här är såklart något vi ser mycket positivt på. Kina är idag världens största stat med en befolkning på knappt 1,4 miljarder invånare. Landet utgör ca 19,5 % av världens befolkning men innehar samtidigt endast 7 % av världens färskvattenreserver. Vidare uppskattas två tredjedelar av Kinas 660 städer lida av vattenbrist. Marknaden för vattenrening i Kina är mycket stor och väntas växa med en CAGR om 6,7 % till 2022.

Aktien har rusat nära 70 % under den senaste veckan och handlas i skrivande stund omkring 3,20 kr/aktie, att jämföra med 1,90 kr/aktie förra fredagen (18/1). Josab har under inledningen av 2019 varit tydligare i sin kommunikation mot marknaden och utöver nyheten gällande Kina, meddelat flera andra positiva händelser.

Hur Analyst Group ser på Josab som investering

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Bolaget är idag verksamma i bl.a. Indien där 53 % av befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. I takt med att den ekonomiska utvecklingen fortlöper väntas utvecklingsländer som t.ex. Indien allokera mer resurser till att tillgodose dessa behov. Josab innehar en teknik som på ett effektivt sätt kan framställa rent vatten och via s.k. vattenkiosker kan det erbjudas direkt mot konsumenter. Vidare finns stor potential avseende den kinesiska marknaden, inte minst nu när Bolaget är i process att färdigställa ett licensavtal. I ett Base scenario förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om >60 MSEK. Med en målmultipel om EV/Sales 6,6x och en diskonteringsränta om 13 %, erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde om 3,7 kr per aktie i ett Base scenario och 5,5 kr i ett Bull scenario.

Läs aktieanalys

OM JOSAB WATER SOLUTIONS

Josab Water Solutions AB (publ) (”Josab” eller ”Bolaget”) är   ett   svenskt   företag   verksamma   inom  vattenrening. Bolaget säljer dels större vattenreningsenheter till större operatörer,  dels  mindre  vattenreningsenheter  verksamma  i driften.  Vattenreningen  sker  genom  Josabs  egenutvecklade material Aqualite TM,  som   baseras   på   mineralen   Zeolit. Processen  inleds  med  att  vatten  trycksätts  genom  en  bädd  av Aqualite  och  förs  igenom  ett  UV-filter.  Zeoliten  utvinns ur   Bolagets   gruva   i   Ungern   där   produktionen   av  vattenreningsenheterna  även  sker.  Bolaget  är  idag  primärt  verksamma   på   den   indiska   marknaden   där   antalet installerade  vattenkiosker  under  Q2-18  uppgick  till  190 stycken.  Vidare  ska Josab under  september  2018  inleda  ett testprojekt   med   Kinesiska   vattenmyndigheten. Bolaget arbetar också mot den Östeuropeiska marknaden.