Analytikerkommentar på Hoylus preliminära intäktssiffror för Q4-182019-01-10

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 10 januari 2019 de preliminära intäktssiffrorna för fjärde kvartalet 2019. Följande är en sammanfattning av dessa och jämförelse med vår tidigare prognos.

Omsättningen kom således in 1,2 MSEK lägre än vad vi estimerat. Det motsvarar dock en tillväxt om 46 % mot föregående kvartal 2018 och 14 % mot jämförbart kvartal 2017. Sett till Hoylus kostnadsmassa låg vår prognos väl i linje med faktiskt utfall, vi ser såklart positivt på att Bolaget fortsätter att utvecklas med god kostnadskontroll. Dock hade vi estimerat att Hoylu skulle närma sig break even på EBITDA-nivå under Q4-18, men till följd av en lägre omsättning än väntat blev så inte fallet. Hoylu närmar sig dock alltjämt lönsamhet, -1,1 MSEK i EBITDA under Q4-18 kan jämföras med -4,2 MSEK under Q3-18.

Såhär sa Stein Revelsby, VD på Hoylu, i samband med pressmeddelandet:

”Vi fokuserar på att öka affärerna med våra största kunder och ser framför oss att den underliggande starka tillväxttrenden fortsätter under 2019.”

OM HOYLU

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) levererar mjuk- och hårdvarulösningar för användning vid presentationer, idéskapande och samarbete med fokus på användarupplevelsen. Hoylu säljer sina lösningar för kreativt samarbete (s.k. creative collaboration) kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Det inkluderar även Internet-of-Things (IoT) och teknik för att förenkla samarbeten och arbetsprocesser mellan olika geografiska platser, för att uppnå högre effektivitet och kreativitet.