Analytikerkommentar på Hoylus delårsrapport Q1-182018-05-16

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 16 maj 2018 sin delårsrapport för årets första kvartal. Nedan följer en sammanfattning av vår syn på rapporten.

Försäljning och lönsamhet

Under Q1-18 uppgick omsättningen till ca 5,3 MSEK, en ökning med 174 % mot jämförbart kvartal 2017, men en minskning om 53 % mot föregående kvartal. Vi hade räknat med en högre omsättning, och i rapporten skriver Hoylu att de inte nådde deras intäktsmål vilket hade inneburit en fortsättning på den tillväxt som kunde ses i fjärde kvartalet 2017. I VD-ordet förklarar Stein Revelsby att de underskattat längre försäljningscykler i stora företag.

Hoylu skriver att deras partnerskap med LG och NEC har genererat flera nya potentiella kunder och leads under Q1. Konverteringen till faktiskt avtal har dock varit färre än önskat.

Positivt i rapporten är att bruttomarginalen uppgick till 72 %, och kostnadsmassan på rörelsenivå är i linje med tidigare kvartal. Till följd av tappad omsättning försämrades resultatet med ca 4,3 MSEK mot föregående kvartal. 

Tillgänglig kassa

Vid utgången av mars uppgick kassan till ca 0,7 MSEK. I vår tidigare analys, publicerad i februari, räknade vi med att Hoylu med nuvarande burn rate var finansierade till sommaren 2018. Med nuvarande likviditet behöver Hoylu stärka kassan med ytterligare finansiering.

Uppdaterad analys

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys av Hoylu.

OM HOYLU

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) levererar mjuk- och hårdvarulösningar för användning vid presentationer, idéskapande och samarbete med fokus på användarupplevelsen. Hoylu säljer sina lösningar för kreativt samarbete (s.k. creative collaboration) kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Det inkluderar även Internet-of-Things (IoT) och teknik för att förenkla samarbeten och arbetsprocesser mellan olika geografiska platser, för att uppnå högre effektivitet och kreativitet.