Analytikerkommentar på – Hoylu anställer ny CTO och President i Japan2018-09-14

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelade den 14 september 2018 att de anställer Satoshi Nakajima som ny CTO och President och expanderar till Japan.

Om Satoshi Nakajima

Satoshi Nakajima var tidigt anställd på Microsoft där han arbetade i 14 år som bl.a. mjukvaruarkitekt för Windows och Internet Explorer. Han var ansvarig för ett antal viktiga innovationer på Microsoft, såsom Internet Explorers komponentindelning och integration med Microsoft Office och Windows. Nakajima lämnade Microsoft för att grunda Ignition Partners LLC, ett investmentbolag med säte i Bellevue, Washington som fokuserar på trådlös kommunikation. Han grundade också Xevo Inc. år 2000 där han var VD. Han var också Corporate Officer på Square Enix Holdings Co., Ltd. Han har en MSc i elektroteknik från Waseda University i Tokyo och en MBA från University of Washington.

Rekryteringen är en dörröppnare för Hoylu

Att som utomstående företag slå sig in i den japanska affärsvärlden har historiskt varit en utmaning, något många företag kan vittna om. De som framgångsrikt lyckats etablera sig på marknaden har ofta gjort så via en lokal förankring. Genom att Hoylu etablerar ett nytt helägt dotterbolag, Hoylu Japan K.K. (”Hoylu Japan”) under ledning av Satoshi Nakajima, bedömer vi att sannolikheten ökar för att Hoylu ska kunna växa inom regionen. Satoshi kommer vara CTO och styra den strategiska inriktningen för företagets produkter och leda innovationsarbetet. Han kommer även vara President för dotterbolaget och rapportera direkt till Stein Revelsby (VD för Hoylu AB). Satoshi har en lokal kännedom och lång erfarenhet av att skapa innovativa lösningar, där vi bedömer att hans tidigare erfarenheter är värdefulla för att stärka existerande kundrelationer och utveckla nya affärer på den japanska marknaden. Med dessa förutsättningar kan Hoylu komma att erhålla ökade intäkter från den japanska marknaden i ett tidigare skede, vilket således bidrar till att koncernen snabbare kan nå ett positivt kassaflöde. Vi ser även positivt på att Satoshi erhåller 250 000 aktier i Hoylu AB i utbyte mot att han etablerar Hoylu Japan med ett startkapital på ca 0,9 MSEK. Det bidrar till ökade incitament och motivation för att utveckla dotterbolaget i en bra riktning.

”Satoshis långa och gedigna erfarenhet i strategiska frågor och tekniska lösningar med fokus på användarupplevelse kommer få stor betydelse för oss”, säger Stein Revelsby.

Analyst Groups sammanfattade syn på Hoylu som investering

Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt under 2018. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till >35 MSEK år 2018. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6 kr på 2018 års prognos.

Läs aktieanalys

OM HOYLU

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) levererar innovativa lösningar för digitala arbetsytor. Verktyget Hoylu Suite möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. Hoylu är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan 2017.