Analytikerkommentar på PM – Greater Than värvar projektledare från PR-byrå2018-06-29

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 29 juni 2018 att de värvar Johanna Lindberg som PR & Content Manager.

Kort om Johanna

Johanna kliver in i rollen som PR & Content Manager på Greater Than. Hon kommer närmast från en roll som projektledare och digital strateg på företaget Chon & Wolf. Chon & Wolf Sverige är en PR- och kommunikationsbyrå med 35 konsulter och kontor i Stockholm. Företaget beskriver sig som specialister på varumärkeskommunikation, sociala medier, PR, krishantering, public affairs och internkommunikation, och arbetar lokalt men även globalt genom deras systerbyråer i 30 länder. Under de senaste tre åren har Johanna haft hand om företagets största konton och drivit utvecklingen av byråns digitala erbjudanden.

För  Greater Than kommer Johanna bredda och skala upp bolagets kommunikation, både för varumärket Greater Than och för undervarumärket Enerfy. Såhär säger Johanna i samband med anställningen på Greater Than:

Liselott och teamet har en otrolig energi och makalöst mycket ”go” i alla led, vilket jag gick igång på direkt. Greater Than går i bräschen för en digital revolution av försäkringsbranschen, och att få vara med på den resan känns som bästa möjliga sätt att ta steget till kundsidan. Med en produkt i världsklass finns alla förutsättningar att skapa kommunikation i världsklass.

Följande är vår sammanfattade syn på Greater Than som investering

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har därmed en omfattande databas, och den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månader rullande omsättning uppgår till ca 10 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario.

Läs aktieanalys

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparenta, bättre och billigare produkter. Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett gammalt system för att prissätta försäkringar, och istället för kollektiv prissättning som baseras på äldre skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Individuell prissättning resulterar i sänkta kostnader och med Bolagets AI-modell blir prissättningen granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 % lägre premie för konsumenten och 40 % lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.