Analytikerkommentar på Greater Thans Q2-rapport 20182018-08-24

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 24 augusti 2018 sin delårsrapport för årets andra kvartal.

Omsättningen stiger för sjätte kvartalet i rad

Med Q2-rapporten publicerad står det klart att Greater Than har ökat omsättningen för sjätte kvartalet i rad. Under Q2-18 uppgick omsättningen till 3,7 MSEK, en ökning med 63 % mot jämförbar period 2017 och 12 % mot föregående kvartal i år. Den fortsatt stigande omsättningen  förklaras av Greater Thans intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen.

”Andra kvartalet har varit ett genombrott på många sätt. Försäljningen ökar, kunderna är nöjda, slutkunderna är nöjda och vi är nu ute och säljer i Europa,” säger Liselott Johansson, VD på Greater Than.

I rapporten framgår att försäljningen ökar stadigt som ett resultat av att slutkunden, alltså konsumenten som i slutändan köper Greater Thans kunders digitala försäkringar, tycker att erbjudandet är modernt och attraktivt.

Ökad personalbas och högre burn rate

I den kommentar vi publicerade igår inför rapporten, se här, kommenterade vi att Greater Than har ökat personalbasen under H1-18. Anna-Karin Hedlund och Patrik Lundholm från Moderna Försäkringar anställdes under februari som Product Manager respektive Business Manager. Under juni och juli har Greater Than även anställt Alexander Portnoff från Söderberg & Partners och Johanna Lindberg från Cohn & Wolf. Alexander kommer arbeta för att etablera Greater Thans plattform på den globala marknaden, och Johanna kommer arbeta med att bl.a. bredda Bolagets kommunikation internationellt, framförallt för varumärket Enerfy. I dagens rapport framgår Q2 varit en intensiv rekryteringsperiod och att Greater Than till dags dato lyckats anställda de kompetenser och profiler de önskat. Bolaget guidar för att de under Q3-18 kommer växa med 5-8 personer.

Vid utgången av juni uppgick kassan till 9,6 MSEK, att jämföra med ca 17 MSEK vid utgången av mars. Bolagets burn rate senaste tre månaderna är således ca 2,5 MSEK/månad, att jämföra med tidigare genomsnitt om 1,4 MSEK. En förklaring till den ökade kapitalförbrukningen är framförallt ökade personal-, sälj- och marknadsföringskostnader.

Sammanfattningsvis tycker vi att rapporten var i linje med våra förväntningar.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Greater Than.

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparanta, bättre och billigare produkter.

Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett över hundra år gammalt system för att prissätta försäkringar. Istället för kollektiv prissättning som baseras på gammal skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Överallt där kollektiv prissättning används blir kostnaderna onödigt höga, att gå till individuell prissättning resulterar alltid i sänkta kostnader. Och med Bolagets AI-modell blir prissättningen både granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 procent lägre premie för konsumenten och 40 procent lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.

Greater Than erbjuder sina digitala bilförsäkringar som en komplett nyckelfärdig produkt med kundens egna design och varumärke. För att ytterligare förenkla kräver deras paketlösningar ingen integration med försäkringsbolagens IT-system, vilket innebär att kunder kan börja sälja digitala produkter till nya segment inom loppet av några veckor.