Analytikerkommentar på Greater Thans Q1-rapport 20182018-05-15

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 15 maj 2018 sin delårsrapport för årets första kvartal. Nedan framgår en sammanfattning av vad vi tyckte var mest intressant i rapporten.

I VD-ordet skriver Liselott Johansson: 


Fokus för året är sälj vilket för oss innebär att vi besöker försäkringsbolag för att bygga en pipeline av prospekts och tittar på möjliga strategiska samarbeten med företag som redan har försäkringsbolag som kunder, för att snabbare nå ut på marknaden.”

Något vi tycker är särskilt intressant är just om Greater Than kan hitta en strategisk partner inom branschen, som med redan befintliga ingångsvägar till försäkringsbolag kan underlätta införsäljningen av Bolagets plattform. I en sådan situation kan det tänkas att Greater Than skulle erhålla en lägre intäkt per slutanvändare, vilket istället hade kompenserats av betydligt högre volym. Det hade kunnat skynda på Bolagets tillväxt, och är således något en investerare borde följa noga under 2018 och framåt.

Omsättningen ökar för femte kvartalet i rad

Omsättningen under årets första kvartal uppgick till ca 3 MSEK, motsvarande en tillväxt om 172 % mot jämförbart kvartal 2017 och 11 % mot föregående kvartal. Det innebär att Greater Than ökar sin omsättning för femte kvartalet i rad. Intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen, är vad som möjliggör en sådan linjär utveckling.

Stark kassa och likviditet

Vid utgången av mars 2018 uppgick kassan till ca 17 MSEK. Under senaste sex månaderna har Bolagets burn rate, korrigerat för nyemissioner, uppgått till ca 1,4 MSEK/månad i genomsnitt. Med en fortsatt kapitalförbrukning om 1,4 MSEK/månad, är Greater Than finansierade till Q1-19, allt annat lika.

Uppdaterad aktieanalys

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparanta, bättre och billigare produkter.

Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett över hundra år gammalt system för att prissätta försäkringar. Istället för kollektiv prissättning som baseras på gammal skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Överallt där kollektiv prissättning används blir kostnaderna onödigt höga, att gå till individuell prissättning resulterar alltid i sänkta kostnader. Och med Bolagets AI-modell blir prissättningen både granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 procent lägre premie för konsumenten och 40 procent lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.

Greater Than erbjuder sina digitala bilförsäkringar som en komplett nyckelfärdig produkt med kundens egna design och varumärke. För att ytterligare förenkla kräver deras paketlösningar ingen integration med försäkringsbolagens IT-system, vilket innebär att kunder kan börja sälja digitala produkter till nya segment inom loppet av några veckor.