Analytikerkommentar på PM – Doxa tecknar nytt distributionsavtal i Kanada2018-06-25

Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) meddelade den 20 juni 2018 att de tecknar ett nytt distributionsavtal på den kanadensiska marknaden.

Doxa har signerat ett avtal med Sinclair Dental Co. Ltd (”Sinclair Dental”) om distribution i Kanada, där avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas dentalcement Ceramir® Crown & Bridge. Doxa har bearbetat Kanada-marknaden under en lägre tid, där effekter kunde ses under årets första kvartal. Under Q1-18 ökade Doxas försäljning till Kanada med över 120 %, och i delårsrapporten skrev Doxa att gällande USA/Kanada skulle de kunna komma att stärka vissa områden med ytterligare någon distributör. Att Doxa skriver avtal med Sinclair Dental är därmed något vi ser positivt på.

Sinclair Dental är den 3:e största och snabbast växande dentaldistributören i Kanada, med 600 anställda och över 250 miljoner dollar i omsättning.

Vår syn på investeringscaset

Följande är en kort sammanfattning av hur vi ser på Doxa som investering:

Doxa har tecknat ett Private Labe-avtal med Dentsply Sirona vilket kommer generera licensintäkter, kassan är påfylld och under 2018 samt 2019 ska Doxa lansera nya produkter. 2018 prognostiseras Doxa omsätta ca 20 MSEK i ett Base scenario, samt erhålla en engångsbetalning om 16 MSEK avseende nämnt Private Label-avtal. Det motiverar en värderingspremie och givet en målmultipel om EV/S 6 härledd från en relativvärdering, erhålls ett potentiellt värde om 2,3 kr per aktie på 2018 års prognos.

OM DOXA

Doxa Aktiebolag (”Doxa” eller ”Bolaget”) utvecklar, tillverkar och säljer biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge (”Ceramir C&B”) lanserades i Sverige under 2009, och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat. Ceramir C&B lanserades i USA under våren 2011 och Doxa expanderar nu även i Europa. Ceramir har mottagit flertalet utmärkelser och under de kommande åren avser Doxa lansera fler produkter baserade på Ceramir, med ambitionen att lansera ytterligare en produkt under 2018 samt en under 2019.

Läs aktieanalys