Analytikerkommentar på PM – Chordate och SMD Production tecknar produktionsavtal2018-01-26

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) har tecknat ett produktionsavtal med SMD Production AB (”SMD”) Stockholm, avseende helhetsansvar för produktion av Chordates styrenhet.

Vi ser mycket positivt på att Chordate lägger ut produktionen på en utomstående part, dels då det resulterar i en mindre egen organisation och således lägre rörelsekostnader, dels då det innebär en potentiellt högre produktionsvolym än vad som annars hade varit möjligt med Chordates egna kapacitet i dagsläget. I samband med tredje kvartlatsrapporten skrev Chordate följande:

 ”[…] styrelsen beslutat att utreda och genomföra möjliga alternativ för att optimera bolagets kostnader.”

Chordate följer nu upp detta då produktionsavtalet med SMD innebär att Chordates egna organisation minskar med fyra heltidsanställda. Vid utgången av tredje kvartalet hade Chordate 7 medarbetare, vilket innebär att organisaitonen nu mer än halverats. Det leder även till att nuvarande kontor i Kista blir förhållandevis stort, varför Chordate kommer att flytta till mindre lokal med lägre kostnad.

Om det antas att respektive heltidsanställd som nu avgår hade månadslön omkring 30 000 kronor, kan den årliga kostnaden för Chordate uppgått till omkring 500 000 kronor per år inklusive arbetsgivaravgift och eventuell försäkring. Åtgärden innebär i sådana fall att Chordate minskar rörelsekostnaderna med 2 miljoner kronor på helårsbasis. Totala rörelsekostnader under 2016 uppgick till 10,7 miljoner kronor och för de tre kvartal som redovisats under 2017 är motsvarande siffra 11 miljoner kronor. Chordate gör med andra ord en stor kostnadsbesparing, och då ska fortfarande hänsyn tas till en kommande ny lokal med lägre kostnad än nuvarande. För Chordate, vars försäljning fortfarande är låg, är det mycket positivt med denna form av kostnadsbesparing då det minskar kapitalförbrukningen och således sparar in på likviditeten, något som är viktigt i dagens situation. Vidare öppnas möjligheterna upp för ökade investeringar i marknadsföring och försäljning, något som kan ge god utväxling under kommande kvartal.

I samband med gårdagens PM var vi i kontakt med Anders Weilandt, VD på Chordate, och passade på att ställa några korta frågor:

Kan du ge någon kommentar kring vad detta kan resultera i för kostnadsbesparing på årsbasis för Chordate?

”Om man reducerar en fast personal om sju personer med fyra så får det en tydlig effekt på de fasta kostnaderna, även om kvarvarande medarbetare ligger i helt andra ersättningsnivåer. Vi kommer under H1-2018 att lämna lokaler som är dimensionerade för egen produktion och lager, till några få kontorsrum till en flexibel kontorshotellösning.”

Hur bedömer du produktionskapaciteten hos SMD i relation till den potentiella efterfrågan ni kan nå? Ser du risk för att flaskhalsar uppstår, eller är den risken försumbar?

”Det är i princip tvärt om; att investera i egen produktionskapacitet för att parera både tillväxt och fluktuationer under samtidig investering i tillväxt av försäljningsvolymer, tenderar alltid att sammantaget vara en kassakrävande aktivitet. SMD har momentant en helt annan nivå av tillgänglig produktionsresurs som enkelt kan supporta vår tillväxt. I tillägg så lättas vår egen belastning väsentligt från att behöva hålla ett adekvat kvalitetsledningssystem för produktionsverksamhet, vilket nu övergår till SMD istället.”

I gårdagens PM sa Peter Strömgren, VD för SMD, följande:

”Vi är väl förtrogna med ingående produktionsmoment och givetvis är vi certifierade enligt ISO:13485 för produktion av medicintekniska produkter. För oss är det naturligt att ta ett steg framåt i vår mångåriga affärsrelation med Chordate, där vi ser fram emot att kunna bidra ytterligare med våra kunskaper och resurser.”

Chordates lösning erbjuder flera fördelar, jämfört med andra alternativ behandlingsmetoder.

Idag finns olika behandlingsmetoder för kronisk nästäppa, både i form av läkemedel och kirurgi. Läkemedel, t.ex. nässpray, har en lindrande men kortvarig effekt. Vidare så ska nässpray inte användas under mer än två veckor och läkemedlet kan leda till överanvändning då responsen gradvis minskar. Kirurgiska behandlingsmetoder utförs antingen med hjälp av radiofrekvenser (värmebehandling) eller konkotomi (skalpell eller hyvel), för att reducera näsans slemhinna i syfte att öka luftflödet. Dessa typ av ingrepp har långvarig effekt men är inte permanent bestående. Dessutom bör en patient endast göra 1-2 kirurgiska ingrepp under en livstid. Chordates behandlingsmetod som baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa.

Läs bolagets PM
Läs vår aktieanalys