Analytikerkommentar på ChemoTechs Q2-rapport 20182018-08-15

Scandinavian ChemoTech AB (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har idag 15 augusti publicerat sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Under Q2 uppvisade ChemoTech en extern omsättning om 280 tSEK, vilket var högre än vad vi hade estimerat. Bolaget har inte tydligt kommunicerat vilken order som levererats, men Analyst Groups bedömning är att försäljningen motsvarar en IQWave™-enhet (€40 000) med avdrag för diverse distributörskostnader samt en eventuell blygsam försäljning av förbrukningsartiklar. Rörelsekostnaderna kom även de in högre än förväntat.

Processen med CE-märkningen fortlöper utan större förändringar och väntas kunna ske under  H2-18. ChemoTech presenterade även att en process inletts för att kvalificera IQWave™ för offentlig upphandling i Indien. Detta bedöms som ett steg i rätt riktning för att kunna realisera potentialen som finns på marknaden. På övriga marknader har utvecklingen fortsatt och den nytillkommande Pakistanska marknaden väntas kunna generera försäljning tidigast under 2019.

I rapporten delgav ChemoTech även mer information gällande kostnader för hänförliga dotterbolaget i Singapore och verksamheterna i Indien och Filippinerna. Utöver att kommunicera utlåning till dotterbolaget i Singapore guidas även för att de löpande kostnaderna i Singapore väntas uppgå till 220 tSEK per månad. Detta tecken på ökad transparens anses av Analyst Group som positivt.

Läs aktieanalys

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys.

Om ChemoTech

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) verkar på marknaden för medicinteknik. Bolaget har utvecklat IQWave™ som avses att användas vid behandling av cancer, genom elektrokemoterapi. Detta innebär att tumörer utsätts för elektriska pulser vilket gör att cellerna öppnar sig och cytostatika kan tränga in i cellen. Försäljningen utgörs dels av IQWave™-enheter samt behandlingskit som förbrukas löpande. Bolaget fokuserar primärt på länder i Asien och har levererat en ordentlig order. Vidare har ChemoTech partner- och distributörsavtal i Filippinerna, Indien, Malaysia och Pakistan. Den första riktiga ordern levererades i Q1-18.