Analytikerkommentar på Camanio Cares Q1-rapport 20182018-05-15

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 15 maj 2018 sin delårsrapport för årets första kvartal. Nedan framgår en sammanfattning av vad vi tyckte var mest intressant i rapporten.

Ökad nettoomsättning under Q1-18

Under Q1-18 ökade omsättningen med ca 47 % mot jämförbar period 2017 och med 33 % mot föregående kvartal. I rapporten framgår det att ökningen delvis är hänförlig till att försäljningen i USA börjar att ta fart.

Vidare framgår det att genom forsknings- och utvecklingsprojektet MoveCare har leveranser av tillsynsroboten Giraff kommit igång vilket genererat ytterligare intäkter (bokfört som Övriga intäkter). Gällande just Giraff så kommunicerade Camanio Care under februari att de fick order från Hörby Kommun i Skåne. Hörby Kommun blev därmed den första svenska kommunen att investera i Giraff som Camanio Care förvärvade under april 2017.

Viktiga händelser under 2018

  • Skrivit LOI för strategiskt förvärv av IoT-bolaget VITAL Integration
  • Nytt distributionsavtal tecknat i Kanada
  • Order från Hörby Kommun avseende tillsynsroboten Giraff
  • Bestic beviljas patent på den kinesiska marknaden
  • Camanio Care tilldelas priset Rising Star Award 2018 – ett pris som delas ut till unga snabbväxande företag inom vårdsektorn
  • Styrelsen förstärks med Johanna Rastad, med erfarenhet som bl.a. affärsutvecklingschef på Humana

Uppdaterad aktieanalys

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Camanio Care.

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn. Bolaget noterades på AktieTorget våren 2017.