Analytikerkommentar på Camanio Cares bokslutskommuniké2018-02-28

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) publicerade idag sin bokslutskommuniké för 2017, där siffror för fjärde kvartalet framgick.

I dagens bokslutskommuniké framgår det att försäljningen för 2017 helåret uppgick till ca 6,6 MSEK, med ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om -16,8 MSEK. Kassan uppgår vid utgången av december 2017 till 5 MSEK. Under december tecknades dock ett avtal om finansiering på upp till 20 MSEK genom ett konvertibellån till European Select Growth Opportunities Fund.

Intressant är att försäljningen under december månad var mycket stark och stod för högst andel av försäljningen under året. Det kan ses som ett tecken på att de aktiviteter Camanio Care genomfört under 2017, tillsammans med ökad uppmärksamhet från olika parter (t.ex. Google), börjar ge resultat. En investerare bör för kommande kvartal 2018 bevaka om det nuvarande momentumet fortsätter.

Bolaget skriver i dagens rapport att fokus under 2018 är fortsatt produktutveckling och internationell etablering, där USA är en prioriterad marknad.

Vi återkommer inom kort med en uppdaterad analys. Nedan följer vår sammanfattade syn på Camanio Care som en investering idag:

  • 20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. En större andel åldrande befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om den innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.
  • Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer ske, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.
  • En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. Camanio Care värderas idag till omkring 30 MSEK (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad kan Bolaget växa exponentiellt.

 

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn. Bolaget noterades på AktieTorget våren 2017.

Läs vår aktieanalys på Camanio Care
Läs bokslutskommunikén här