Analytikerkommentar på – Camanio Care tecknat nytt distributionsavtal i Kanada2018-02-08

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade igår att de tecknat ett nytt distributionsavtal med det kanadensiska bolaget Fermanis Group Inc. (”Fermanis Group”) för distribution av Camanio Cares produkter i Ontario-regionen, Kanada.

Fermanis Group erbjuder konsulttjänster inom forskning, idégenerering, strategi och verksamhetsutveckling som tjänster till sina kunder som består av äldreboenden och vårdinstitutioner. Fermanis Group är grundat av George Fermanis, som även grundat bolaget eOccupancy, som 2014 förvärvades av Bayshore HealthCare.

eOccupancy erbjuder personlig service till familjer i sju provinser i Kanada. eOccupancy Senior Living Advisors hjälper familjer att navigera lämpliga boendealternativ beroende på individers individuella behov. Bayshore HealthCare är en av Kanadas ledande leverantörer av hem- och hälsovårdstjänster.

Vi ser positivt på att Fermanis Group nu kommer agera distributör för Camanio Care och erbjuda Bolagets produkter på den kanadensiska marknaden. Det är tydligt att de filmer som Google publicerat om Camanio Care har fått god marknadsföringseffekt, vilket troligen kan vara en bidragande faktor till att Fermanis Group fått upp ögonen för Camanio Care.

I samband med gårdagens PM var vi i kontakt med Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care, och passade på att ställa några korta frågor.

När kommer Fermanis Group att börja erbjuda era produkter? Är det omgående?

Ja de kommer att komma igång omgående.

Kan du ge en kort motivering till varför ni anser Fermanis Group vara en lämplig distributör för er på den kanadensiska marknaden?

Fermanis Group har ett stort etablerat nätverk gentemot våra målgrupper som vi kan bearbeta och dra nytta av. De har också kompetens att arbeta med våra produkter, goda kontakter med media lokalt samt vår första kund. Fermanis Group har också visat stort engagemang och intresse samt har stora ambitioner att växa tillsammans med oss.

 

Om Camanio Care som investering:

Camanio Care värderas idag till omkring 30-40 miljoner kronor (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad, bedömer vi att Bolaget kan växa exponentiellt.

Läs vår aktieanalys på Camanio Care
Läs bolagets PM