Analytikerkommentar på – Camanio Care medlem i SIS standardiseringskommitté för robotik2018-02-22

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade idag att de från nu kommer att ingå som deltagare i SIS (Swedish Standards Institute) kommitté för att driva standardisering av robotik. 

Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokusområden inom aktivering, måltid och digital tillsyn. Kommittéarbetet är just en del av det breda utvecklingsarbete som Camanio Care bedriver inom nämnda fokusområden.

Såhär sa Daniel Berlin, CTO på Camanio Care, i samband med dagens PM:

”För oss är det självklart att vara med och driva arbete med att standardisera robotik som skall användas i hemmet. Kvalitet, användarvänlighet och säkerhet är viktiga områden när man inför smarta lösningar nära människors dagliga behov”

Se video-intervju med Daniel Berlin HÄR.

Utöver det försäljningsfokus Camanio Care har, arbetar Bolaget även i stor utsträckning med att utveckla nya och innovativa lösningar inom vård och rehabilitering. Idag har Camanio Care samarbeten med fler än 20 universitet och institutioner världen över, bl.a. Oxford University, University of Milan, Tokyo Institute of Technology, On With Life Rehabilitation Centre USA m.fl. Tillsynsroboten Giraff utgör dessutom en viktig del i det framtida EU-projektet MoveCare som fokuserar på robotik- och AI-utveckling.

Bokslutskommuniké på onsdag nästa vecka

Camanio Care presenterar sin bokslutskommuniké nästa vecka (28/2) där siffror för fjärde kvartalet 2017 kommer att framgå. Vi räknar inte med någon större förändring i räkenskaperna mot föregående kvartal, utan ser mer fram emot VD Catharina Borgenstiernas VD-ord och vilka indikationer som kan ges för 2018 och framåt. Camanio Care har på senaste fått ökad uppmärksamhet i USA och även i Kina, där bl.a. de filmer Google producerat om Camanio Cares produkt jDome BikeAround haft ett bra marknadsföringsvärde. I början av februari tecknade Camanio Care ett nytt distributionsavtal i Kanada, där Googles film troligen kan ha varit en bidragande faktor till att distributören (Fermanis Group) fick upp ögonen för Camanio Care.

Om Camanio Care som investering:

Camanio Care värderas idag till omkring 30-40 miljoner kronor (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad, bedömer vi att Bolaget kan växa exponentiellt.

Läs vår aktieanalys på Camanio Care
Läs bolagets PM