Analytikerkommentar inför TCECUR:s delårsrapport för Q42019-02-20

TCECUR AB (”TCECUR” eller ”Koncernen”) publicerar imorgon den 21 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är vår prognos inför rapporten.

Q3-18 var ett starkt kvartal för TCECUR där omsättningen uppgick till ca 47,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om 2,4 MSEK. Med tanke på dotterbolagens utveckling och kommunicerade orders tror vi på att fjärde kvartalet visat god organisk tillväxt. Följande är en sammanfattning av vår prognos för helåret 2018 inför morgondagens rapport:

I samband med rapporten kommer vi att inom kort återkomma med en uppdaterad analys.

OM TCECUR

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge, TC Connect Sverige, AWT och Mysec Sweden.