Analytikerkommentar inför SDS delårsrapport för Q4-182019-02-12

Seamless Distribution Systems AB (”SDS” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 13 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar inför rapporten.

Störst fokus på lönsamheten – kan Bolaget hålla break even?

SDS har under det fjärde kvartalet mottagit flertalet ordrar, till ett ungefärligt värde om cirka 34,7 MSEK initialt. Majoriteten av dessa ordrar kommer levereras under 2019, men uppskattningsvis har ordrar till ett värde om cirka 9 MSEK levererats under Q4, även om det finns viss osäkerhet då dessa likväl kan levereras under Q1 2019. Summerat estimeras en omsättning om cirka 19,5 MSEK för Q4-18, motsvarande en ökning om cirka 27 % gentemot jämförbar period 2017.

Under mer normala omständigheter är en omsättning om 19,5 MSEK mer än tillräckligt för att täcka Bolagets kostnader, men med anledning av att omsättningen under kvartalet till stor del väntas drivas av nya avtal, tillkommer initialt kostnader för hårdvara, varför EBIT estimeras till 0,0 MSEK under Q4-18.

Seamless Digital Distribution – Har vidtagna åtgärder fått önskad effekt?

SDS förvärvade under oktober Eproducts terminaler och IP-rättigheter, och fick samtidigt möjlighet att ta över en större del av Eproducts kontrakt. Eproducts kommer framgent särredovisas under namnet Seamless Digital Distribution, och Analyst Group väntar med spänning på hur förvärvet har utvecklats initialt, även om det bör påpekas att kvartalet till viss del bör ses som en omställningsperiod vad gäller SDD.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.

OM SDS

Seamless Distribution Systems levererar innovativa lösningar för digital distribution av samtalstid och mobil data genom mobiloperatörer, banker och retail i bl.a. Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien. SDS erbjuder utöver detta både support och s.k. managed operations till sina kunder, där support är Bolagets största intäktskälla. SDS förvärvade nyligen Seamless Digital Distribution AB, som är verksamma inom distribution av elektroniska produkter inom detaljhandeln och bankväsendet i Sverige och Danmark. Bolaget är verksamma i 30 länder och  hanterar mer än 5,3 miljarder transaktioner årligen och når över 300 miljoner abonnenter. SDS är noterade på First North Stockholm sedan juli 2017.