Analytikerkommentar inför Redsense Medicals Q2-rapport för 20182018-08-24

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) publicerar på måndag den 27 augusti 2018 sin kvartalsredogörelse för andra kvartalet i år.

Kan bolaget bygga vidare på den försäljningsökning vi såg under första kvartalet 2018?

Fram till Q1-18 har Redsense Medicals nettoomsättning varit relativt oförändrad mellan kvartalen, och pendlat mellan 0,4–0,6 MSEK (se nedan graf). Under Q1-18 tog dock försäljningen fart, där omsättningen uppgick till 1,2 MSEK. Förklaringen till den ökade försäljningen var till stor del att många distributörer i USA valde att avvakta och inte fylla på sina lager under 2017 till följd av osäkerheter kring landets sjukvårdssystem, men som sedan tog nya tag under Q1-18. Samtidigt var den ökade försäljningen även ett resultat av att allt fler vårdaktörer och patienter i USA använder Redsense blodläckagealarm för att öka patientsäkerheten vid dialysbehandling. Under mars 2018 kunde Bolaget meddela att 3 av 5 av de största aktörerna av dialysvård i USA, samt 3 av 5 av de främsta sjukhusen inom njursjukvård i USA, börjat använda Redsense.  Inför Q2-rapporten 2018 blir det intressant att bevaka hur omsättningen utvecklats, och om Redsense Medical kan bygga vidare på den trend som sågs under första kvartalet i år.

Vi ser även fram emot att se vad Bolagets kassa uppgick till vid utgången av juni, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) har varit under det senaste kvartalet. I dagens läge är det viktigt för Redsense Medical att bibehålla en god likviditetsnivå i bolaget. Vid utgången av Q1-18 uppgick Bolagets kassa till 1,2 MSEK, och efter periodens utgång genomförde Redsense Medical en riktad emission om ca 3,7 MSEK.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Doxa

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.