Analytikerkommentar inför Greater Thans Q4-rapport 20182019-02-20

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 21 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartal 2018. Nedan framgår våra tankar inför rapporten.

Kan omsättningen stiga för åttonde kvartalet i rad?

De senaste sju kvartalet har Greater Than ökat sin omsättning, där omsättningen under Q3-18 uppgick till ca 3,5 MSEK, att jämföra med 3,4 MSEK Q2-18 och 3,0 MSEK Q1-18. Intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen, är vad som möjliggör en sådan linjär utveckling.

Det återstår att se om Greater Than kan fortsätta öka omsättningen, och således bygga vidare på trenden för åttonde kvartalet i rad

I vanlig ordning kommer vi även att bevaka vad Greater Thans kassa och vad den uppgick till vid utgången av december, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) varit under senaste kvartalet (Q4-18). Vid utgången av september (senast rapporterad period) uppgick kassan till ca 6,5 MSEK, att jämföra med ca 9,6 MSEK vid utgången av juni. Bolagets burn rate senaste tre rapporterade månaderna är således ca 1 MSEK/månad, att jämföra med tidigare genomsnitt om nära 2 MSEK. En förklaring till den lägre kapitalförbrukningen är framförallt en fortsatt ökad försäljning och lägre kostnadsmassa.  Under januari 2019 genomförde Greater Than en företrädesemission som tillförde Bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader. Den finansiella ställning är således stark, men då Greater Than ännu inte är lönsamma är det viktigt att fortsatt bevaka hur kostnadsmassan utvecklas från kvartal till kvartal.

I samband med delårsrapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 15 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 400 miljoner referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparanta, bättre och billigare produkter.

Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett över hundra år gammalt system för att prissätta försäkringar. Istället för kollektiv prissättning som baseras på gammal skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Överallt där kollektiv prissättning används blir kostnaderna onödigt höga, att gå till individuell prissättning resulterar alltid i sänkta kostnader. Och med Bolagets AI-modell blir prissättningen både granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 procent lägre premie för konsumenten och 40 procent lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.

Greater Than erbjuder sina digitala bilförsäkringar som en komplett nyckelfärdig produkt med kundens egna design och varumärke. För att ytterligare förenkla kräver deras paketlösningar ingen integration med försäkringsbolagens IT-system, vilket innebär att kunder kan börja sälja digitala produkter till nya segment inom loppet av några veckor.