Analytikerkommentar inför Doxas delårsrapport för Q3-182018-11-06

Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 7 oktober 2018 sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Nedan följer våra tankar inför rapporten.

Tankar inför rapporten

Under Q3-17 uppgick omsättningen till 3,4 MSEK, med ett nettoresultat om -2,3 MSEK. Det blir intressant att se dels hur nettoomsättningen under Q3-18 förhåller sig mot jämförbar period 2017, dels mot föregående kvartal (Q2-18) då nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK med ett organiskt nettoresultat om -2,8 MSEK (då rensat för engångsintäkt om 17,7 MSEK för Privat Label-avtal).

Vid utgången av juni 2018 uppgick kassan till 23,3 MSEK. Justerat för engångsintäkten från Private Label-avtalet uppgick Bolagets burn rate under Q2-18 till ca 2,3 MSEK, eller 0,8 MSEK per månad. Givet en liknande nivå under Q3-18 räknar vi med att kassan vid utgången av september 2018 uppgår till ca 21 MSEK.

Vi ser även fram emot att läsa mer i VD-ordet och hoppas framförallt på att få höra mer om status kring tidigare tecknat Private Label-avtalet med Dentsply Sirona, om någon indikation kan ges på volymutveckling eller feedback från Dentsply. Vi hoppas även få mer information kring status med distributörerna i USA och framförallt Europa och hur försäljningen via dessa har utvecklats under kvartalet.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.

OM DOXA

Doxa Aktiebolag utvecklar, tillverkar och säljer biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge (”Ceramir C&B”) lanserades i Sverige under 2009, och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat. Ceramir C&B lanserades i USA under våren 2011 och Doxa expanderar nu även i Europa. Ceramir har mottagit flertalet utmärkelser och under de kommande åren avser Doxa lansera fler produkter baserade på Ceramir, med ambitionen att lansera ytterligare en produkt under 2018 samt en under 2019.