Analytikerkommentar inför ChromoGenics delårsrapport Q4-182019-02-27

ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 28 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar och prognos inför rapporten.

Prognos fjärde kvartalet 2018

ChromoGenics estimeras ha omsatt ca 5,5 MSEK under Q4-18, vilket kan jämföras med knappt 0,1 MSEK under föregående kvartal. För helåret 2018 estimeras omsättningen ha uppgått till ca 10 MSEK, att jämföra med 6,9 MSEK under 2017. Med tanke på att ChromoGenics, som tidigare nämnts i analys, haft leveransproblem under 2018 får det anses som ett gott betyg om Bolaget kan öka omsättningen med 44 % Y-o-Y.

Helårsprognos 2018

Följande är vår prognos för helåret 2018:

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med vår kommentar och kort därefter en uppdatering av vår aktieanalys.

OM CHROMOGENICS

ChromoGenics knoppades av från Ångströmlaboratoriet 2003 och har sedan dess utvecklat dynamiska glas för kommersiella fastigheter. ChromoGenics utvecklar, producerar och marknadsför solskyddsglasen ConverLight® (dynamiskt) och I-Window® (statiskt). Produkterna släpper in ljus, men stoppar upp till 90 % av oönskat värmeinslag. Glasen förbättrar byggnadens energiprestanda, ökar välbefinnandet hos de som arbetar i lokalerna och är kostnadseffektiva jämfört med andra solskydd, då de är helt underhållsfria. Genom användning av dessa produkter kan förbrukning av energi för kylning av fastigheter minskas väsentligt, i vissa fall med upp till 50 %. ChromoGenics aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm sedan 2017.