Analytikerkommentar inför Chordate Medicals Q4-rapport 20182019-02-27

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 28 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar inför rapporten.

En intressant del i morgondagens rapport, som primärt kommer handla om perioden oktober till december 2018, blir att se vad kassan uppgår till vid utgången av perioden. Under januari 2019 genomförde Chordate en riktad emission vilken tillförde Bolaget ca 5,3 MSEK före emissionskostnader och som kan tillföra ytterligare som högst 6,9 MSEK före emissionskostnader via tillhörande teckningsoptioner. Kassan har således stärkts, men i morgondagens rapport kommer vi kunna härleda information om hur Bolagets burn rate (dvs. kapitalförbrukning) utvecklats under slutet av 2018. Då Chordate ännu inte är lönsamma är det viktigt att Bolaget kan utvecklas med en god kostnadskontroll. Vid utgången av tredje kvartalet (30 september 2018) uppgick Bolagets kassa till ca 1,1 MSEK. Det kan jämföras med 10,7 MSEK vid utgången av andra kvartalet (30 juni 2018). Under Q3-18 uppgick således Chordates burn rate till ca -9,5 MSEK, motsvarande ca 3,15 MSEK per månad. Det här kommer vi således att jämföra mot den burn rate som varit under fjärde kvartalet 2018.

I övrigt ser vi fram emot att läsa Anders Weilandts VD-ord. Förra veckan kommunicerade Chordate ny information gällande deras pågående migränstudie och vi hoppas få läsa mer om detta i morgondagens rapport. Att Chordates teknik och metod skulle kunna appliceras kommersiellt inom migränmarknaden kan innebära en minst sagt stor försäljningspotential.

I samband med publiceringen av delårsrapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning, samt en uppdaterad aktieanalys av Chordate.

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.