Analytikerkommentar inför Chordate Medicals Q2-rapport 20182018-08-30

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 31 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.

En intressant del i morgondagens rapport, som primärt kommer handla om perioden april till juni 2018, blir att se vad kassan uppgår till vid utgången av perioden. Vid utgången av mars 2018 uppgick Bolagets kassa till 0,3 MSEK, men under maj genomförde Chordate en nyemission vilken tillförde Bolaget ca 14,5 MSEK före emissionskostnader. När rapporten publiceras imorgon kan således en burn rate härledas, d.v.s. vad kapitalförbrukningen uppgått till under perioden. I dagens läge, när Chordate ska skala upp försäljningen och närma sig ett positivt rörelseresultat, är det viktigt med en god likviditet.

I övrigt ser vi fram emot att läsa Anders Weilandts VD-ord, för att se vilka guidningar som eventuellt kan ges för resten av 2018. Chordate har på senare tid kommunicerat flera positiva nyheter. Avtal har ingåtts med LevPharma Ltd (”LevPharma”) som marknadspartner i Israel. I pressmeddelandet framgick att marknaden består av ca 30 sjukhusbaserade- och 35 privata Öron-Näsa-Halskliniker (ÖNH). Chordate bedömer att avtalet bör kunna generera en växande försäljning i Israel under H2-19. Utöver distributionsavtal med LevPharma har Chordate även nyligen kommunicerat att de inleder distributionssamarbete i Storbritannien och Irland, samt att de har tecknat ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö.

Chordate har inlett H2-18 starkt, och det blir intressant att se om morgondagens rapport kan ge någon information om hur trenden kan komma att se ut under resten av 2018.

I samband med publiceringen av delårsrapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning, samt en uppdaterad aktieanalys på Chordate 

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.