Analytikerkommentar inför Ayimas delårsrapport för Q4-182019-02-27

Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 28 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar inför rapporten.

Omsättningen för det tredje kvartalet är sedan tidigare känd, och uppgår till 41,7 MSEK, motsvarande en ökning om 21,9 % jämfört med samma period förra året. Ayima har under inledningen på 2019 annonserat flertalet nya kunder, med ett sammanlagt publicerat ordervärde om 10,2 MSEK under perioden januari-februari, vilket indikerar god tillväxt framgent.

Kan Ayima öka lönsamheten i Q4?

Under Q4-17 uppgick EBIT till -4,3 MSEK, men under Q3-18 presenterade Ayima ett EBIT-resultat om 2,0 MSEK. Påpekas bör att omsättningen för Q4 var lägre än Analyst Groups estimat, varför vi har justerat ned det estimerade EBIT-resultatet för Q4 med cirka 1,6 MSEK. Med anledning av detta riktar vi störst fokus mot lönsamheten, Bolagets kommentarer kring framtida tillväxtförutsättningar samt utvecklingen av förvärvet LeapThree. För Q4-18 estimeras ett EBIT-resultat om 0,5 MSEK.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.

OM AYIMA

Ayima AB är ett konsultföretag som erbjuder sina kunder strategier, metoder och tjänster relaterade till digital marknadsföring. Bolaget har i dagsläget ett antal affärsområden, där de största är  Search Engine Optimization (SEO), Paid Media och Digital  Analytics. Ayima har utvecklat flera avancerade system och stödfunktioner för sökmotoroptimering, Pay Per-Click och för marknadsföring via sociala medier. I dagsläget är Bolaget verksamma i Storbritannien, Nordamerika och Sverige, men Bolagets kunder är i många fall globalt verksamma. Ayima noterades på Spotlight Stock Market under maj 2017 och är sedan september 2018 noterade på First North Stockholm.