Analytikerkommentar inför AdCityMedias kvartalsrapport för Q2-182018-08-24

AdCityMedia (“ACM” eller “Bolaget”) publicerar på måndag den 27e augusti 2018 sin delårsrapport för årets andra kvartal.

På måndag nästa vecka (27/8) publicerar ACM sin delårsrapport för andra kvartalet 2018. För Q2 har vi räknat med att ACM omsätter ca 42-43 MSEK, motsvarande en tillväxt om 55 % mot jämförbar period 2017. Det skulle innebära en kraftig tillväxt, en prognos som vi dels motiverar baserat på det VD-ord som framgick i samband med Q1-rapporten 2018. I sitt VD-ord gav Anders Axelsson en mycket positiv framtoning till hur andra kvartalet skulle kunna se ut. Följande är utvalda utdrag från rapporten:

”Till följd av de satsningar som gjorts är min bedömning i dagsläget att andra kvartalet kommer visa på en stark försäljning”

”Utifrån den pipe och orderläge vi har i dagsläget är det med stor entusiasm som jag ser fram emot nästa kvartal [Q2-18]”

ACM har under året ökat personalbasen och det återstår att se vilken effekt detta haft på marginalerna under Q2. I vår aktieanalys från juni 2018, se här, räknade vi med en EBIDTA-marginal om 18,4 % för Q2-18.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på ACM

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.