Analytikerkommentar på PM- Camanio Care2018-01-25

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade i veckan att Sten Hemmingsson valts in till styrelseledamot i Camanio Care, och att Pehr-Johan Fager träder ur styrelsen. I förrgår publicerade även Camanio Care ett VD-brev med  rubriken ”Nytt år – nya möjligheter!”.

 

Innan vi blickar framåt vill vi ta tillfället i akt att skriva några rader om nyinvalde styrelseledamot Sten Hemmingsson. Sten är personen bakom äthjälpmedlet Bestic som Camanio Care idag, tillsammans med fler andra produkter, erbjuder till personer som behöver hjälp kring måltidssituationen.

När Sten var 15 år fick han polio vilket medförde svåra skador i armar och skuldror. Efter en viss tid insåg han att ätandet skulle bli svårt att klara av och han trivdes inte med tanken att vara tvungen att bli matad. Sten började då söka efter en lösning på problemet, och efter en viss tids utvecklingsarbete hade produkten Bestic skapats. Bestic är således skapad av en person som väl förstår vad slutanvändaren är i behov av, i det här fallet kring just måltidssituationen.

Positivt VD-brev

jDome BikeAround, också en av Camanio Cares produkter, har fått stor medial uppmärksamhet den senaste tiden. Under 2017 publicerade Google en första film om produkten jDome BikeAround. jDome BikeAround är lik en cykel där en omslutande skärm gör att användaren kan cykla runt i en virtuell värld. Mjukvaran använder sig av Googles karttjänst Google Street Views och ger en användaranpassad upplevelse. Målet med jDome är att underlätta fysisk, social och mental aktivering för äldre. Google har nu producerat ytterligare en film (se här). Filmen visar tydligt värdet som skapas för användaren och personerna omkring, och för Camanio Care är det ett starkt marknadsförings- och kommunikationsmedel. I VD-brevet skriver Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care, att de möter stort intresse från USA gällande produkten.

”Möjligheterna är stora på den nordamerikanska marknaden och under 2018 kommer vi satsa på att bygga upp vår verksamhet både genom vårt eget bolag men även genom samarbetspartners och distributörer. Redan nu i januari installeras BikeAround jDome inom flera olika verksamheter hos vår kund som själva satsar på media för att kommunicera sin investering.”

Utöver USA så fortsätter Camanio Care även bearbeta den kinesiska marknaden, vilken är mycket viktig.

”När det gäller den kinesiska marknaden så arbetar vi intensivt på flera fronter samtidigt. Det är många olika frågor att beakta inför beslut om aktiviteter i Kina och vi jobbar därför vidare med projekt kring både produktion, försäljning, marknadsföring och utveckling”

Camanio Care värderas idag till omkring 35-40 miljoner kronor (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad, bedömer vi att Bolaget kan växa exponentiellt.

Läs vår aktieanalys på Camanio Care
Läs bolagets PM