Analytikerkommentar på PM – Camanio Care får order på omsorgsroboten Giraff2018-02-05

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade förra veckan att de fått en order från Hörby Kommun på omsorgsroboten Giraff. Hörby kommun satsar på e-hälsa för att med hjälp av modern teknik förbättra kvalitén i vården och omsorgen.

Ordern från Hörby Kommun innefattar två omsorgsrobotar för digital tillsyn (Giraff) och kommunen blir därmed den första i Sverige att investera i Giraff som Camanio Care förvärvade under april 2017.

Giraff –  tillsynsroboten i hemmet

Produkten består av en höj- och sänkbar videoskärm monterad på en lång och smal hals. Längst ned på roboten finns fjädrande hjul, vilket tillåter att den kan ta sig över trösklar, mattor etc., och via IR-sensorer kan kollisioner undvikas. Med Giraff kan hemtjänst, vårdpersonal och anhöriga ha direktkontakt i realtid med robotens innehavare och möjliggör således virtuella hembesök.

För vården kan produkten innebära stora kostnadsbesparingar till följd av att virtuell tillsyn på distans kan minska antalet fysiska hembesök. Samtidigt kan det humanitära värdet även höjas. Idag finns riktlinjer att vårdgivare ska spendera 30 minuter med vårdtagaren, exkluderat restid. I praktiken har det dock visat sig att vårdgivare, till följd av hög belastning, tvingas spendera kortare tid per besök än rekommenderade riktlinjer. Det resulterar i att när vårdgivaren väl är på plats så kan besöken upplevas hastiga, stressade och opersonliga. Med virtuell tillsyn som komplement kan vårdgivare och vårdtagare ha en mindre stressad dialog och kvaliteten på ”besöket” kan bli högre.

Även om nuvarande ordervärde till Hörby Kommun uppgår till 0,2 MSEK, ser vi positivt på att en första kommun i Sverige valt att investera i Camanio Cares omsorgsrobot Giraff. I pressmeddelandet framgick även att flera andra kommuner i Sverige överväger att införa Giraff, något som blir spännande att följa under resterande del av 2018. Giraff utgör dessutom en viktig del i det framtida EU-projektet MoveCare som fokuserar på robotik- och AI-utveckling.

Om Camanio Care som investering:

Camanio Care värderas idag till omkring 30-40 miljoner kronor (Market Cap) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad, bedömer vi att Bolaget kan växa exponentiellt.

Läs vår aktieanalys på Camanio Care
Läs bolagets PM