WntResearch är ett svenskt biotech-bolag som utvecklar antimetastatiska läkemedel. Bolaget har i dagsläget två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudkandidat Foxy-5 syftar till att förhindra metastasering vid prostata-, tjocktarms- och bröstcancer. Substansen lämnade Fas 1 den 1 september 2015 utan tecken på betydande toxicitet. Bolaget avser därför inleda en Fas 1b-studie under 2016 med målet att fastslå optimal dos inför kommande Fas 2-studie. Box-5 är tänkt att förhindra metastasering vid malignt melanom och befinner sig för närvarande i preklinisk fas.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

WntResearch – Foxy-5, positiva resultat i fas 1

Stor potential för unikt antimetastatiskt läkemedel. WntRersearch har möjlighet att bli “first in class” inom det nya, högaktuella segmentet antimetastatiska läkemedel, d.v.s. preparat mot tumörspridning vid cancer.

Stark hypotes. Forskningen som ligger till grund för bolagets båda läkemedelskandidater är omfattande, vilket minskar den kliniska risken.

Positiva resultat för Foxy-5 i Fas-1. Ingen dos-begränsande toxicitet kunde fastslås, d.v.s. inga uppmätta bieffekter noterades. Detta samtidigt som bolaget fick indikationer på att substansen fungerar som den ska.

Ledning och styrelse har den kompetens som krävs för att driva bolaget mot en utlicensiering eller försäljning. Ledningen har stärkts med CEO Henrik Lawaetz och CFO Per-Ola Forsberg.