Vindico Security AB är moderlaget i en koncern verksam inom säkerhetsbranschen. Koncernen består förutom moderbolaget av de två dotterbolagen: Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB. Företaget har länge försökt bygga upp en komplett säkerhetskoncern genom strategiska förvärv och utökat produktsortiment men utan framgång. Vindico har de senaste 7 åren uppvisat mycket negativa resultat. Dock är det inte företagets forna verksamhet som är intressant ur ett investeringsperspektiv. Företagets nya satsning på att lansera och marknadsföra produkten SelectaDna på den svenska marknaden är det som möjligtvis skulle kunna göra företaget till en turnaround-kandidat.

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

Vindico – Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås

Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en fullt rimlig bedömning men många bitar måste falla på plats för att denna vision skall lyckas uppnås.

Ny produktsatsning, kan vända en historiskt negativt resultattrend. Vindico har gått med förlust på ca 500 tkr per år de senaste 7 åren och det senaste året ökade förlusten ytterligare pga. satsningar inom MärkDNA. Företaget är i hög grad beroende av en lyckad lansering av deras nysatsning på MärkDNA.

Konkurrensutsatt framtidsbransch. I dagsläget finns det fyra etablerade svenska bolag som marknadsför produkter av MärkDNA. Tar försäljningen fart kommer troligen denna konkurrens att öka. Risken finns även att större aktörer som t.ex. försäkringsbolag och säkerhetsföretag börjar konkurrera.

Make it or break it fas för Vindico, beroende på marknadens utveckling. För att bedöma om företaget potentiellt är en turnaround-kandidat bör man invänta signaler under det kommande halvåret på att omsättning och marginaler är tillfredsställande.