Verisec är verksamt inom digital säkerhet. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London och Belgrad.

 

4
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

Verisec – Grundarna äger 77% av bolaget

Avtal med BBVA ger 40 miljoner nya användare. Bolaget har sedan tidigare avtal med Forex bank och har tempo i försäljningen.

Grundarna är kvar i bolaget och äger 77 % av kapitalet. Ledningen är kompetent och har goda erfarenheter från branschen. Utöver detta har haft lönsam tillväxt sedan starten 2002.

Börsnoteringen gav 35 Mkr som används för internationell expansion. Säljpersonal är nu på plats i Tyskland, Storbritannien, Dubai och Spanien.

Mobil identifikation är ett område som förväntas dubbleras mellan 2014 och 2018 till totalt 10 miljarder $. De totala kostnaderna för IT-säkerhet väntas öka med 14,5% årligen och få från 100 miljarder 2015 till 160 miljarder 2020.

I vårt bull-scenario finns en uppsida på 76 %. Då måste Verisec fortsätta leverera omsättningstillväxt och återkomma till lönsamhet. Bolaget värderas idag till P/E 16 enligt prognos för 2017 med omsättningstillväxt på 30 % årligen.