UTG är en koncern bestående av ett flertal resebyråer som specialiserar sig inom specialresesegmentet. Specialresesegmentet kännetecknas av en högre tillväxt än chartersegmentet samt en mer personlig relation till kunderna. 70 % av försäljningen sker till privatpersoner medan resterande 30 % sker till företag. Man äger till 49,9 % eventbolaget Eventyr som redovisats som ett intressebolag från och med räkenskapsåret 2014.

 

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
1
Risk Profile
2
Quality of Management

UTG – Justerade P/E-talet 7,4 för 2015

Q4 2015 kan bli ett rekordkvartal
Q4 är det historiskt starkaste kvartalet och vi förväntar oss en omsättning på 150 Mkr. Q4 2015 kan bli både det kvartal med högst omsättning och med högsta EBITA-resultatet någonsin.

Hög direktavkastning upp till 6,4 %
Skalbar affärsmodell samt kapitalsnål verksamhet medför goda kassaflöden. Enligt våra estimat kommer direktavkastningen i mitten av utdelningsspannet vara 5,3 % för innevarande år och 8,1 % för nästa år.

Stor nettokassa som motsvarar 50% av marknadsvärdet
Bolaget är överkapitaliserat i dagsläget. Nettokassa utgör över 50 % av börsvärdet. Insiderägande över 50 % medför incitament till generösa utdelningar framöver.

P/E 6,4 nästa år
UTG handlas på 2015E till P/E 9,7 exklusive goodwill, P/FCF 4,6 och P/S 0,18. Vi prognostiserar en vinsttillväxt på 50 % för 2016 vilket ger ett P/E på 6,4 på nästa års justerade vinst.