Uniflex är ett bemanningsföretag som är specialiserade inom yrkesområdena industri, bygg, lager, el, administration, kundservice och försäljning. Uniflex arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom dessa yrkesområden. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Tyskland och Finland. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och har varit noterat sedan 2004.

 

Varfor_jobba_pa_uniflex

 

1
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

Uniflex – God tillväxt, direktavkastning och tillväxtpotential

God tillväxt 2015
Efter sämre år 2012-2014 vände Uniflex uppåt igen 2015. Vinsttillväxten var 136,84 %. Detta har dock inte varit långsiktigt hållbart tidigare, då vinsterna historiskt sett pendlat samtidigt som Uniflex sedan 2011 tappat marknadsandelar.

Direktavkastning på 7,85 %
Uniflex utdelningspolicy är att dela ut minst 50 % av vinsten. År 2015 höjdes utdelningen till 1,50 kr per aktie och 96,45 % av vinsten delades ut. Genomsnittet för peers är 4,88 %, men likt vinsten har direktavkastningen varierat och därav inte troligt att den kommer hålla i sig nästa år.

Tillväxtpotential i Norge, Finland och Tyskland
Endast den svenska marknaden genererar vinst. Med ett break-even-EBIT på övriga marknader skulle såväl rörelsemarginal som värdering bli mer attraktiv i jämförelse med dagens värdering. Rörelsemarginalen skulle nå 4,15 % och EV/EBIT skulle bli 5,32. Detta förefaller svårt att uppnå under 2016.