Marknaden för The Internet of Things (IoT) beräknas av McKinsey (2016) ge upphov till värden mellan 2.7-6.2 biljoner USD. Stora globala bolag fångar merparten av värdet, men det finns goda möjligheter för mindre nischade svensknoterade bolag att bli ledande inom sin specifika IoT-nisch. I en trendanalys tittar vi närmare på branscher som står inför förändring och belyser två bolag som kan komma att gynnas särskilt mycket.

Denna analys bör betraktas som en introduktion till megatrenden IoT och som ett uppslag för vidare analys.

Vad är IoT?
IoT kan beskrivas som ett sätt att förenkla, analysera och lösa problem. Genom effektivisering, digitalisering och centralisering kommer IoT påverka en bredd av industrier, där såväl konsumenter, bolag och stater kommer gynnas av utvecklingen. IoT som trend nyttjar den kraftfulla tillväxt av insamlad data, vilket gör det till en hållbar och högst relevant trend.

Branscher som står inför förändring med IoT

Funktionalitet, Övervakning och Säkerhet: värde finns i sammankopplingen av fysiskt och digitalt, genom mjukvaruplattformar och integration i hårdvara. Även i uppkoppling av övervakning och säkerhetssystem kan möjliggöra för ökad effektivitet och funktionalitet.

Fordon & transport: automatisering, optimering och uppkoppling av fordon och transport (F&T)

Smarta hem och Byggnader: ökad uppkoppling av hem och byggnader (H&B)

Bolag som vi kan gynnas särskilt av IoT

Plejd: ett teknikbolag som utvecklar en produktserie för smarta hem. Bolaget har idag tre huvudsakliga affärsområden; Yatch, smarta hem och OEM. Bolaget har totalt tre lanserade produkter inom smarta hem och ytterligare 4st ska lanseras 2017. Vidare jobbar bolaget med pilotprojekt på OEM-marknaden, där bolaget inriktar sig mot armaturtillverkare.

SECITS: ett svenskt kameraövervakningsbolag med fokus mot bank- och retailsektorn samt offentliga myndigheter. Med över 30,000 driftsatta kameror erbjuder bolaget kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, en egen molntjänst och driftservice. Bolaget har varit verksamt i över 20 år och har en väletablerad kundbas inom framförallt Bank och Retail.

Ta del av hela analysen för en mer utförlig analys.