Ett nätverk för prestationsbaserad marknadsföring men även ett teknikföretag
Tradedoubler bidrog till utvecklingen av konceptet för prestationsbaserad marknadsföring där publishers får betalt för den försäljning de genererar åt annonsörer.

Med Tradedoublers prestationsbaserademodell kan ett brett spektrum av publishers och annonsörer, mediebyråer och datautvecklare samarbeta online och tjäna pengar. Tradedoubler är unika som tillhandahåller sin marknadsledande white label-teknik som en lokal lösning för hantering av samtliga delar av en prestationsbaserad marknadsföringsaktivitet.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Vi ser att IT-marknaden mognar Det är inte längre endast de stora företagen som sysslar med internetmarknadsföring. Förutsatt att marknaden fortsätter sin stabila tillväxt framöver så står TradeDoubler helt rätt i tiden. I ett bullcase kommer nytillskotten i styrelsen och ledningen i samspel med de nya ägarna lyckas få stopp på den negativa omsättningstrenden redan under 2014. Omstruktureringar 2012, 2013 samt 2014 kommer effektivisera verksamheten och förbättra marginalerna. Positiva signaler har redan kommit från f.d. VD Rob Wilson som under 2013 fick kontroll på rörelsekostnaderna. Omsättningstrenden är starkt negativ, men i ett bullcase ser vi 2014 som ett år av ”damagecontrol” med avkastning redan under efterföljande år. Efterföljande år kan marknadens mognad innebära ett ökat intresse för TradeDoubler nischade erbjudande, vilket motiverar en högre tillväxt än marknaden i snitt. Technology kan vara en stor tillväxtdrivare I ett bullcase kommer marknads-förändringen mot att internetmarknadsföring allt mer integreras i företags marknadsföringsavdelningar, istället för att outsourcas, gå snabbt. Segmentet Technology omsätter i dagsläget 67 miljoner kronor, i ett bullcase kommer försäljningen för verksamhetsområdet igång ordentligt under 2014-2016, vi en omsättningsprognos för segmentet 2016 på 120MSEK i grafen ovan.

Bearcase

Stor marknadsrisk IT- och Mediabranschen är mycket snabbrörliga branscher. Ny teknik idag är inte nödvändigtvis modern imorgon. Vi anser därför att det finns en tydlig risk att det träder in nya konkurrenter på marknaden med en mer effektiv lösning på prestationsbaserad marknadsföring än TradeDoubler. Marknadsrisken och bolagsrisken är m.a.o. överhängande. Vidare utgör den negativa omsättningstrenden den största risken. I ett bearcase ser vi fortsatt negativ omsättningstillväxt. En fortsatt negativ omsättningstrend bör efterföljas av ytterligare omstruktureringsprogram och nedskrivningar av goodwilltillgångar, vilket kommer medföra kraftigt negativa resultat framöver. Barriärer begränsar nedsidan Det finns betydande konkurrenter till TradeDoubler, exempelvis Google, som skulle kunna etablera sig med samma nisch och med hjälp av överlägsna finansiella resurser konkurrera ut TradeDoubler. Dock, så ser vi att TradeDoubler, med sitt redan etablerade affiliatenätverk och avtalade kontrakt med nyckelkunder, har en betydande barriär kring sin verksamhet som vi tror i kombination med en specifik nisch begränsar riskerna en aning. Hög sannolikhet för bearcase Tradedoubler har haft en negativ utveckling sedan 2007 och inga tecken det finns ännu inga tecken på att något kommer förändras. Sannolikheten i ett bearcase där framtidsutsikterna aldrig kommer bli positiva är stor.

Tradedoubler – Vi Ser Potential I Verksamheten Bortom De Senaste Årens Negativa Utveckling

Nyligen presenterat resultat för vanligtvis säsongs-starka kvartal 1 visar 19% negativ tillväxt och VD-byte.

Vi ser stor risk för ytterligare nedskrivningar av goodwillpost under 2014 och 2015 och råder investerare att vara vaksamma.

Vi ser potential i verksamheten bortom de senaste årens negativa utveckling; underliggande marknads-tillväxt om 3-7 % per år möjliggör Tradedoublers-turnaround.

Ny huvudägare, Monterro 1 A återför entreprenörs-kap, målfokus och aktieägarintresse till verksamhe-ten. IT-profilerer som Henrik Kvick (även huvudägare) förväntas tillträda i styrelserummet. Nya huvudägare bör ha större planer för Tradedoubler.

Effektiviseringar och marginalstärkande åtgärder tre år i rad slimmar kostnadskostymen.

Spekulativt antagande om lyckad turnaround ger 155% uppsida till långsiktigt motiverat värde på 33 SEK per aktie med P/S 1 och EV/EBITDA 7 på 2016 års resultat.