TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Ett bull-case för TiksPac innebär att bolaget har skaffat sig ett så pass bra varumärke inom marknaden att nya aktörer inte riktigt skulle hota bolaget. Detta eftersom företaget förknippas så väl med CSR och miljö att man litar och tror på deras tjänst. Vid detta scenario skulle andra sponsorbolag att få ett intresse för TiksPac och helt plötsligt skulle bolag som kanske innan valt att inte använda sig av TiksPac nu vara intresserade av att sponsra. Detta scenario skulle inte påverka TiksPacs aktiepris idag eftersom detta skulle ske med tiden. Priset skulle förändras allt eftersom marknadsnärvaron ökade. Om vi ändå beaktar denna ökning i framtida tillväxt i vår DCF-värdering med samma metoder som vi använder i värderingen längre fram och även vikta på samma sätt som vi gör längre fram så skulle vi få ut ett aktiepris på 7,54 kr

Bearcase

Ett bear case för TiksPac kan innebära flera olika scenarion. Ett av de värsta scenarier för TiksPac är om fler aktörer kommer in med samma affärsmodell som TiksPac. Det är svårt att säga vad detta skulle innebära exakt men vi kan konstatera att TiksPacs tillväxt skulle drastiskt försvåras. Beroende på hur starka det nya bolagen är så kan det hända att de till och med tar några av TiksPacs befintliga kunder som väljer att inte förlänga avtalen. Då skulle TiksPac hamna i en situation där man i stort sett inte växer längre. En annan tänkbar bearsituation är om tillväxten saktar ned. I vår DCF-värdering längre fram använder vi oss av konservativa tillväxtsiffror jämfört med vad bolaget redovisat historiskt. Om vi minskar tillväxten i värderingen ytterligare, lägre än den lägsta nivån historiskt, samtidigt som framtida avkastning blir lägre än tänkt, så får vi en lägre snittvärdering. Med samma metoder som visas länge ner får vi ut ett aktiepris på 5,41 kr vilket fortfarande är högre än dagens aktiepris.

TiksPac – Nr 1 På En Marknad Värd 3,5 Miljarder Kr

Nr 1 på en marknad värd 3,5 miljarder kr, gör att TiksPac har stor omsättningspotential.

Effektiv och kapitalsnål affärsplan ger lätt balansräkning och flexibilitet i verksamheten.

Modern och miljövänlig lösning bedöms underlätta TiksPacs pågående Europaexpansion.

En enorm tillväxt i omsättningen på i snitt 30 % per år, har bidragit till att TiksPac utsetts till DI:s Gasell företag tre år i rad.

Uppsida på hela 62 % över dagens aktiekurs. Baserat på både DCF och multipelvärdering.

Insiderägande på över 50 % och starka partnerbolag ger bolaget högt förtroende.