TagMaster utvecklar, marknadsför och säljer radiofrekvensbaserade produkter och system (RFID) för automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, lastbärare och individer. Företaget har två affärsområden Traffic Solutions (parkeringsgarage, prioritering av kollektivtrafik och betalvägar) och Rail Solutions (identifiering av tåg och bussar).

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
1
Risk Profile
2
Quality of Management

Tagmaster – Är inne i en intressant fas som andas tillväxt

Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7%
2014 var det bästa året någonsin för Tagmaster då de bland annat hade en omsättning på 62.4 MSEK (50.2).

Nyemission på 30 MSEK bäddar för förvärv
För att kunna nå sina tillväxtmål påbörjades nyligen en nyemission på totalt 30 MSEK, vilket är tänkt som förvärvskapital.

Order på 3 MSEK från Duke University
Duke University gjorde nyligen en order på 154 stycken UHF-läsare med ett pris motsvarande ungefär 20 000 kr/st, vilket blir en total intäkt på 3 MSEK.

Ny lansering av XT-mini Q3 2015
Under Q3 2015 planerar Tagmaster att lansera en ny UHF-läsare, XT-mini, vilket bäddar för organisk tillväxt inom affärssegmenten Traffic Solutions.

Möjlig uppsida i aktien på 26-39 %
Vid en estimerad värdering har aktien en möjlig uppsida på 26-39 %.