Swedencare är ett Malmöbaserat bolag som utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa. ProDen PlaqueOff är bolagets flaggprodukt och vänder sig till hundar och katters munhälsa, där den motverkar plackuppbyggnad samt förbättrar andedräkten. Swedencare verkar på en global och snabbväxande marknad där kunderna finns i ett femtiotal länder spridda över flera kontinenter.

2
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

Swedencare - Geografisk expansion och förvärv bäddar för framtiden

Kraftig tillväxt med fortsatt höga marginaler. Bolaget växte med 83 % Q3 2016 gentemot samma kvartal föregående år. Det kan jämföras med djurhälsovårdsmarknaden som väntas växa med 4,72 % per år fram till 2020, enligt analysföretaget Sandler Research. Trots den höga tillväxttakten hade Swedencare en EBITDA-marginal på 35 % och en bruttomarginal på 84,5 % under samma kvartal.

Stark makrotrend gynnar bolaget.  Allt fler konsumenter i Europa och USA anser sina husdjur vara familjemedlemmar och spenderar därför allt mer pengar på dem. Trenden med humanisering av husdjur sprider sig snabbt i Asien och t.ex. Indien väntas ha en CAGR på 17 %, enligt analysföretaget Research and Markets.

Breddar produktportföljen genom förvärv. Vid börsintroduktionen den 14:e juni 2016 genomförde bolaget en nyemission på 30,5 MSEK i nettobelopp. Med en stark finansiell ställning i kombination med en uttalad förvärvsstrategi,  finns goda chanser för nya uppköp framgent.

Geografisk expansion väntas driva tillväxten. Viktiga ordrar i snabbt växande Kina och Indien under andra halvåret ger goda signaler om den kommande etablering i länderna. Stort fokus ligger på att växa i Asien.

Kompetent ledning med högt insiderägande och en välmeriterad ägarlista. Ledningen har ett insiderägande på 68,53 %, vilket skapar tydliga incitament för aktieägarvärde. Därtill inger delägarna Anders Lönner, Staffan Persson och Börje Ekholm m.fl. förtroende.

Rekommenderad produkt. Vid besök hos djurbutiker i södra Sverige har samtliga återförsäljare rekommenderat Swedencares flaggskeppsprodukt, ProDen PlaqueOff, till oss analytiker.