Stille är ett medincinteknikbolag med tillverkning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter. Stilles produkter är alla inom premiumsortimentet och kvalitéten är av största vikt. Ledorden är: ”Kirurgisk Perfektion, För livet”. Bolaget är ett av världens äldsta inom sitt område och bildades redan 1841.

rd_web_01_1000

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bullscenario lyckas förvärvet av Arcoma NA, tillväxten i USA fortsätter öka och marginalerna förbättras något. P/S till aktuell kurs uppgår då till 2,03 och EV/EBITDA till 9,55 för 2016. Detta ger en uppsida om 20–31 % från dagens värdering. I scenariot fortsätter den positiva trenden vilket är i linje med ledningens optimistiska syn framegent. Framförallt visar de senaste årens omstruktureringar en långsiktig effekt genom stabila rörelsekostnader, förbättrade distrubutionskanaler och god tillväxt i USA.

Bearcase

I ett bearscenario uteblir förvärvet av Arcoma NA, tillväxten i USA stagnerar samt brutto- och vinstmarginalerna sjunker. Detta ger P/S 2,55 och EV/EBITDA 15,19 på 2016, vilket från dagens värdering skulle ge en nedsida om 4–18 %. I detta scenario ansträngs även kassan, vilket minskar chansen till en utdelningsökning eller fortsatta förvärv. Sammanfattningsvis är bolaget mycket väl positionerade inför kommande kvartal. Lyckas ledningen fortsätta på samma spår som de senaste kvartalen finns stor potential för en uppvärdering.

2
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

Stille - Expansion i USA bäddar för tillväxt

Effektiviseringar och sänkta kostnader ger utrymme för tillväxtfokus. Slutförda kostnads-besparingsprogram under 2015 har ökat marginalerna markant och målet är nu tillväxt under god lönsamhet.

En kassa om 9,19 % av börsvärdet öppnar för förvärv och fortsatta utdelningar. Resultat efter skatt växte med 58 % efter två första kvartalen och kassan utgör 9,19 % av börsvärdet, vilket möjliggör förvärv och fortsatta utdelningar. Dessutom väntas vinsten fortsätta växa.

Expansion i USA bäddar för ökad omsättningstillväxt. Under 2016 är fokuserar bolaget bland annat på att utveckla sammarbeten med Philips, Siemens och GE. Utöver det står Stille nu inför ett strategiskt förvärv av Arcoma North America, vilket öppnar för ytterligare marknadsandelar i Nordamerika.

Etablerat varumärke, erfaren styrelse och 68 % insiderägande. VD David Jern har mångårig erfarenhet av utveckling inom medicinteknik-branschen från bland annat bolaget MedCap tillsammans med storägaren Bengt Julander. Tillsammans äger ledning och styrelse 68 % av Stille.

Base-case ger uppsida om 22,46 %. Med tillväxtsatsningar på världens största ”medical instruments”-marknad och potential för ökad utdelning eller ytterligare förvärv kan EV/EBITDA 12,49 och P/S 2,4 anses vara attraktivt, då branschen historiskt värderats till EV/EBIT 18 och P/S 3,96. I Base-case ges en uppsida om 22,46%.