Sprint Bioscience är ett Stockholmsbaserat bioteknikbolag, aktuellt med utlicensiering av sitt projekt kring PIP4K2. Projektet startade 2015 och som enligt Sprints affärsmodell med effektiv preklinisk utveckling, till ett licensavtal med potentiella utbetalningar upp till drygt 2 mdSEK. Det är andra gången inom loppet av 12 månader Sprint tecknar ett licensavtal med avtalssummor uppgående i miljardbelopp.

2
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Sprint Bioscience - Väntas händelserikt 2017

Ytterligare ett miljardavtal tecknat påvisar kvalitet och effektivitet. Sprint Bioscience (Sprint) har två gånger sedan juli 2015 tecknat miljardavtal på kort tid efter starten av kommersialisering av projekten.

Kvalitetsstämpel inom branschen ökar sannolikhet att lyckas. Sprint är välkänt inom biotechbranschen, med flera bolag från big pharma som indirekta eller direkta kunder. Bolaget har flera intressanta projekt i pipelinen, där intresset följaktligen är stort, något som ökar sannolikheten att ytterligare ett miljardavtal sluts 2017.

Positivt rörelseresultat för 2016 innebär att kapitalbehovet för tre projekt täcks av intäkterna från licensavtal. En milstolpsbetalning för PIP4K2a skulle dessutom öka investeringsmöjligheterna och bolagets möjligheter att allokera ytterligare resurser till att starta upp nya forskningsprojekt.

Flertalet betydande triggers att vänta under 2017, där inledande av nytt forskningsprojekt, licensavtal för befintligt projekt, inledande av kliniska studier för VPS34-projektet och milstolpsbetalning för PIP4K2a är de mest värdeskapande.

Den effektiva affärsmodellen gör att Sprint på kort tid kan ta ett projekt från start av kommersialisering till slutna miljardavtal. Dessa triggers har möjlighet att mycket snabbt förändra hela bolaget, inte minst vid lyckosamma utfall.

Bolagets nuvärde justerat för marknadsstorlek, sannolikhet att nå dit samt ett årligt avkastningskrav på 16% uppgår till 510 MSEK vilket ger en uppsida på cirka 133 %.