Sprint Bioscience är ett Stockholmsbaserat bioteknikbolag, aktuellt med avtalsslutande för licensiering av sitt projekt kring PIP4K2. Projektet startade 2015 och ledde tack vare Sprints affärsmodell med effektiv preklinisk utveckling till ett licensavtal med potentiella utbetalningar upp till drygt 2 mdSEK. Det är andra gången inom loppet av 12 månader Sprint tecknar ett licensavtal med avtalssummor uppgående i miljardbelopp.

project-vps34

2
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Sprint – Ytterligare ett miljardavtal tecknat

Ytterligare ett miljardavtal tecknat påvisar kvalitet och effektivitet
Sprint Bioscience (Sprint) har två gånger sedan juli 2015 tecknat miljardavtal mindre än ett år efter starten av kommersialisering av projekten

Kvalitetsstämpel inom branschen ökar sannolikhet att lyckas
Sprint är välkänt inom biotechbranschen, med flera bolag från big pharma som indirekta eller direkta kunder. Bolaget har flera intressanta projekt i pipelinen, där intresset följaktligen är stort, något som ökar sannolikheten att ytterligare ett miljardavtal sluts 2017.

Stark finansiell ställning till följd av utbetalning i samband med avtalsslutande för PIP4K2-projektet
Utbetalningen gör att bolagets rörelseresultat för 2016, med korrigering för periodisering, kan väntas bli positivt. En välfylld kassa gör att nya projekt kan startas, utan att nyemission krävs inom överskådlig framtid.

Bred projektportfölj inom onkologi och diabetes gör att Sprint tar sikte på flertalet stora marknader i sina projekt
Värdet på enbart diabetesmarknaden väntas uppgå till 330-650 mdSEK 2021.

Den effektiva affärsmodellen gör att Sprint på mindre än ett år kan ta ett projekt från start av kommersialisering till slutna miljardavtal
Dessa triggers har möjlighet att mycket snabbt förändra hela bolaget, inte minst vid lyckosamma utfall.

Bolagets nuvärde justerat för marknadsstorlek, sannolikhet att nå dit samt ett årligt avkastningskrav på 16% uppgår till 504 MSEK vilket ger en uppsida på 89 %.