Spiffx tillhandahåller en handelsplats och en optionsmarknad för spelbranschen för att ge spelare och spelmarknadsaktörer möjlighet att att agera på oddsmarknaden, ta positioner eller anpassa riskexponeringen i den egna oddsportföljen. Spiffx har även utvecklat live-sportspel som baseras på bolagets derivatteknologi. Spiffx operativa verksamhet drivs från dotterbolaget på Malta, medan teknikutvecklingen görs i Stockholm.

Stor-bild-ej-logo-300x225@2x

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

SpiffX: Förbisedd spelplattform med hög potential

Estimeras omsätta 65 MSEK år 2018. Helåret 2016 växte omsättningen med 300 % jämfört med föregående år. 2015 omsatte SpiffX ca 1 MSEK och i ett bull-scenario estimeras omsättningen uppgå till 65 MSEK 2018. Omsättningen drivs främst av kommande mästerskap samt kommersialiseringen av affärsområdet SpiffX Games.

Kundpotential på 2 200 %. Under Q1 2016 ökade antalet kunder med 45 % jämfört med utgången av Q4 2015. SpiffX vänder sig till Betfairs kundsegment Heartland Customers vilket medför ett estimat om en kundpotential på 2 200 % från rådande nivåer.

Nya avtal inom SpiffX Games förväntas. SpiffX är endast i början av kommersialiseringen av SpiffX Games där fler samarbeten förväntas under kommande tiden. Dessa väntas bidra till ökade volymer och intäkter.

Unik affärsidé skapar inträdesbarriärer. I dagsläget är SpiffX ensamma på marknaden för handel med derivatodds. Bolaget uppskattar att det skulle ta ett par år för en konkurrent att etablera sig på marknaden.